Arkiv

PRF (UP) utfører kontroll av last på veiene.

PRF utfører oppsyn med lasten langs veiene våre.

Føderale motorveie politiet (PRF) gjennomfører en kjøretøy inspeksjon på onsdag (24) som en del av en praktisk opplæring av nye agenter. Her blir det kontrollert biler, teknisk, bilførere (alkotest), førerkort og vognkort.

Santos Fiscalização junior vil inngå som en del av en intern opplæring mellom agenter for den PRFF/Bøtleggings delen av en PRF offiser sin interne opplæring

Ifølge inspektør Everaldo Morais, ansvarlig for PRF kommunikasjon, så vil i tillegg til kontrollene som foregå på BR 101 og BR-304  følges av kurs med varighet på ca to uker. «Dette er en intern opplæring for ansatte, om betydningen og viktigheten av å overvåke vekten av laster og transport av farlige produkter,» sa inspektøren. Resultatet av operasjonen frem til nå, vil foreligge i morgen ved PRF.

Akkurat dette med vekt kontroll langs veiene her, har vi etterlyst i mange år pga alle sjokkene vi har fått når vi har sett lastebiler her som er helt nifst overlesset og nedtynget, slik at de snaut orker å dra seg frem på flatmark og spyende ut røyk fra utslitte dieselpumper, så det mest ligner et damplokomotiv i kraftig motbakke.