Arkiv

Det murrer på Ponta Negra.

 

Det murrer for tiden ute på Ponta Negra, i forbindelse med det påbegynte arbeidet med å restaurere strandpromenaden og nå forlanges det en full stans i arbeidet med steinsetningen som foregår og at alle kontrakter blir gjennomgått på nytt og offentliggjort i media. Flere som har sin jobb ute langs stranden, mener nå at myndighetene jobber bak ryggen på dem når det gjelder dem som får tildelt anbudene og at dette ikke foregår på rett måte i forhold til gjeldene lover og forordninger.

Det ymtes frampå om at resursene som er tildelt til reparasjonen av stranden er rammet av korrupsjon og at de vil at en dommer skal stanse hele arbeidet som nå pågår frem til 6 mai, slik at at et juridisk innsyn i hva som foregår er mulig.

Man vil at alle tildelelser av rettigheter til å lei ut strandstoler på stranden etc. blir gjennomgått på nyt, slik at ikke «vennetjenester» ligger bak slike tildelinger av slike konsesjoner.

Hvis ikke dette blir gjort, trues det med å gå til høyere juridisk hold for å få stoppet arbeidet ved promenaden?