Arkiv

Hotell til besvær på via Costeira.

Semurb har 30 dager til å gi sin mening.

Den øverste etasje av det «gamle» påbegynte hotellet av BH ‘ ved via Costeira, må nå fjerne den øverste etasjen som de bygget helt ulovlig. I år 2006 så oppdaget SEMURB at det påbegynte hotellet av NATHWF gruppen som var ansvarlig for arbeidet, hadde tatt sjansen på å bygge på en ekstra etasje enn det som stod på de godkjente tegningene.. Hotellet bygget har derfor ligget brakk siden 2006 ute på Via Costeira og man har hatt mange hissige diskusjoner om hva som skal gjøres med denne «ekstra etasjen». SEMURB har stått på sitt om at riving av denne etasjen er eneste løsningen. Byggherren gikk så langt som til Brasilia og parlamentet for å true igjennom denne etasjen, men fikk avslag og til svar at dette var det myndighetene i Natal som måtte avgjøre.

I går, presenterte selskapet det nye forslaget og prosjektet til fullføringen av arbeidet av hotellet på et møte med Federal offentlige departement og kommunale miljø og urbanisme kontoret (SEMURB) og advokat for General – Unionen,  Fábio Venzon, aktor i MPF, «at siste etasje er ikke lenger et problem i dette prosjektet».

Alex Régis opplyser at arbeidet med det «gamle hotellet» av BH som har ligget brakk siden 2006 under oppføring av NATHWGF gruppen, nå har annonsert å investere næ rR $ 40,000,000 å fullføre designarbeid av dette «gamle hotellet».

Venzon sa også at SEMURB nå har 30 dager på seg til å godkjenne den nye løsningen/endringen med hensyn til planene og den nye utformingen av hotellet.

SEMURB holder steilt på sitt argument om at synspunktene som gjelder den sørlige-fløyen av enterprise og som ikke er bygd ennå. «Vi trenger fortsatt å sikre at det ikke vil være på nivå med Via Costeira og vil ikke være i veien eller hindre havutsikten for dem som går  til fots eller i et kjøretøy,» sa Fabio Venzon. Aktor vil også ha en annen plassering på hotellets resepsjon, som man hadde begynt å bygge med nivå med en høyede over veien, noe som ikke var tillatt av NDP. Man skal ikke bare ta seg til rette, selv om man er store kjente byggefirmaer – det vil få konsekvenser fremover i tid la han til.

Siste ordet visst tydeligvis ikke lagt i denne saken nei?