Arkiv

Petrobras vil investere R 200 millioner for å bekjempe tørkeproblemer i bl. annet RN.

Petrobras vil investere $ 200 millioner i arbeid mot tørken.

Man vil bl. annet bygge nye 20 tusen innsamlingssystemer og vann lagring systemer  i den brasilianske halvtørre regionen, som omfatter om lag 100 tusen mennesker, 210 kommuner i stater Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba og CearáI tillegg til Jequitinhonha-dalen i Minas Gerais.

Prosjektet vil omfatte bygging av demninger eller underjordiske grøfter, barreiro, avhengig av forholdene i hver region. «Alle eksperter anslår dette som en enkel, rimelig, enkel løsning å implementere og har tilpasset seg levekår for den rurale befolkningen i regionen for halvtørr ørken, sier selskapet.

 

Nye 20 tusen-systemer vil være utformet for å fange opp regnvann, som kan brukes i matproduksjon og i etableringen av husdyr for underhold og forbruk, i tillegg til handel og markedsføring på en liten skala.

 

Valget av familier som mottar systemer, prioritet vil bli gitt til de som har familie inntekt per innbygger for opptil halvparten en minstelønn, ligger på landsbygda, med barn opp til seks år eller med barn registrert og går på skole.

 

Man vil også vurdere familier med voksne i alderen 65 år eller mer, eller mentale og fysiske funksjonshemninger som har kvinner som overhoder av familien.

 

I  Rio Grande do Norte, holder rundt 1.800 bønder sitt tradisjonale marked og vil i den anledning frembringe en protest mot at myndighetene gjør så alt for lite for bønder som har mistet alle levekårene sine under den langvarige tørken. Markedet som ble bygget for tre år siden har egentlig aldri oppnådd det som var hensikten med dette, pga tørken.

Man  planlegger også å lage en protestmarsj til Guvernøren, i håp om å presentere en agenda som fokuserer på bøndenes kjempestore problemer pga av tørken.

Blant kravene er boring og opprettelse av flere brønner og gjennomføringen av teknologier for lagring av større mengder med vann vann for landbruk produksjon.

Familie baserte bønder, er dem som lider mest under den stygge tørken i RN og trenger øyeblikkelig hjelp, som har uteblitt til nå.  Når man har miste alle husdyrene sine i tørken, så har man ikke stort å stille opp med lenger? Da er myndighetene det siste håpet i tunnellen.