Arkiv

95% av forbrytelsene i RN blir aldri oppklart.

Forbrytelser lønner seg i RN?

Lyden av skuddet gir ekko i nabolaget – en person trekker sitt siste sukk og blir bekreftet død av politiet, men banditten rømmer uten å bli sett uten store sjanser for å bli tatt og stilt for retten.Åpningen av denne reportasje som ble utspilt  i de første fire månedene i år, gjorde at 471 mennesker ble myrdet i Rio Grande do Norte. Sammenlignet med samme periode i fjor, så var dette en 50% økning på antall drap i  Rio Grande do Norte. Utover denne svimlende opptrapping av vold som fremvises via statistikken av kriminell ekspertise i Brasil, utarbeidet utover 2012 og utgitt i februar i år av den nasjonale sekretariatet for offentlig sikkerhet (Senasp) og Teknisk Universitets tekniske kompetanse senter Brasil, blant de aller verste menneskelige og materielle strukturen blant alle vurdert områder over hele landet.

I tillegg så bare øker sjansene til de kriminelle til å gå fri for straff og spesielt for mord i staten, som etter statistikken gir morderene en 95% sjanse til å ikke bli straffet for ugjerningen og dette skylde stort sett mangelen på bevis. En fersk undersøkelse gjort av statens råd for menneskerettigheter viser at kun 4,95% av drapene ble oppklart i 2012. Altså kun 22 oppklaringer av hele 444 drap og dette er meget svakt, selv på landsbasis.

Ikke rart at befolkningen i RN og da særlig i Natal føler seg utrygge og misliker denne farlige utviklingen. Samtidig så mister befolkningen troen på at politiet og justismyndigheten er i stand til å beskytte dem mot slike ugjerninger og at det er nærmest «fritt frem» mordere og annet pakk?

Kriminal ekspertisen innenfor politiet er alt for dårlig, noe som gjenspeiles i etterforskningen til politietaten. Nesten alltid så må grove forbrytelser som drap etc. legges ned i skuffen som «uoppklart» og man skylder nesten alltid på mangelen på bevis som årsaken til alle henleggelsene, samt at politiet står overfor et vanvittige arbeidspress, noe som gjør at man omtrent ikke har tid til å etterforske forbrytelsene, før nye mord-papirer klasker ned på skrivebordet med «haster» stemplet påført.

Dårlig utdanning blant dem som skal sikre bevisene på åstedet, er derfor en viktig årsak til disse 95% av sakene blir stående uoppklart. Data koplingen mellom de forskjellige politietatene er omtrent helt fraværende og med økende antall mord og samme antall politi etterforskere, så utgjør mangelen på data et stort problem i dagens tekniske samfunn? Alt ender opp i en gedigen papir-bunke for hver sak, men uten bevis – ingen dom.

Myndighetene er klar over problemene, men skylder på manglende hjelp fra føderalt hold og svært små bevilgninger for å bekjempe en farlig økende kriminalitet. Men slik som det er nå kan det bare ikke fortsette – uansett?