Arkiv

Mere bråk om den nye flyplassen

Dommer avviser en full stopp i fremdriften av den nye flyplassen.

Den føderale domstolen av Rio Grande do Norte avslo forespørselen for kjennelse innlevert av sosiolog Paulo Sergio de Oliveira Araújo for skadeverk forårsaket av den nye flyplassen São Gonçalo do Amarante. Avgjørelsen til dommeren Adrian Bezerra de Siqueira, innehaver av den fjerde føderale domstolen, ble publisert i går. Advokater som representerer sosiologen, hadde bestemt seg om de vil anke avgjørelsen inntil mandag kveld. «Vi vurderer nå om det er verdt å appellere, når lagmannen og domstolen ikke ville ta noen beslutninger der man lytter til den andre parten, sier advokat Sofia Freire. Tidsgrensen for appell er 10 dager.

Blant forespørsler og momenter som er formulert i handlingen vedrørende suspensjonen, var om finansiering av Banco Nacional de Desenvolvimento economico e sosiale (BNDES) til flyplassen var lovlig og om konsesjonshaver, Inframérica-konsortiets rett til å handle i venture.

Handlingen gjaldt for annullering av konsesjonen og hele kontrakten inngått mellom National Civil Aviation Agency (Anac) og den Consortium, samt feil kompensasjon av skade på miljøet og erstatning for ekspropriert landområde.

 

Påståtte uregelmessigheter i konsesjonen og kontrakten, mangel på natur og miljø og risiko planer og ulydighet og feil i betaling av expropriations og skade på begjæringen var bakgrunnen til sosiologs anmeldelse av prosjektet. I et intervju med avisen Tribuna do Norte den 13.mai, nektet han å ha økonomiske interesser bak handlingen.

Negativt

Dommeren, anser imidlertid at det var på sin plass å gi pålegg her. Han pekte på at det vil kreve en nøye og grundig analyse av problemene brakt frem av forfatteren (sosiologen) og understreket at behovet til å spørre om manifestasjon fra alle parter i prosessen, må kunne være produsert på beviselig fakta.
Flyplass São Gonçalo Amarante var Brasils første til å bli tildelt til et private foretak. Bedriften ble auksjonert ut i August 2011, pga regjeringens  manglende evne til å fullføre alt arbeidet som til da allerede hadde dratt over 10 år med egne ressurser.

 

Prediksjon fra Inframérica Consortium er at fullført fysiske arbeid skal være fullført i desember i år og forhåpentlig sette flyplassen i drift i April 2014. I denne første fasen, så ligger investeringene i prosjektet på omlag R $ 450 millioner.

Så får vi se da, om det er flere skjær i sjøen, eller om det er dypt vann inn til åpningen av den nye flyplassen?