Arkiv

Oljevirksomheten bærer nye frukter i RN.

RN forventer nye olje frukter.

Midt i fallet i produksjon og i olje-reservene for Potiguar bassenget og at man for tiden gjennomgår en krise av oppsigelser med kapital-tilbaketrekning fra investorer, fikk oljeindustrien i Rio Grande do Norte en ny pust i bakkene, gjennom olje-auksjons resultatet holdt av national petroleum Agency (ANP)  denne uken.

Selskapenes appetitt på de land baserte blokkene i  Potiguar-bassenget, overrasket mange analytikere og profilen til flere av disse investorene må kunne sies å være fra den konservative fløyen, både små og store.

Prediksjon av minst R $ 250 millioner i  investeringer innlevert av de vinnende selskapene,  gir RN en ny pust i bakken og nytt håp innenfor hele sektoren. Beløpet på R 250 mill, kan godt hende å gi minst det dobble tilbake til RN.

Imidlertid så vil den lokale økonomien måtte vente i minst en to års tid, før man føler effekten av den utforskende aktivitetene som starter på land og offshore felt (på sjøen).

 

Etter fem år uten en auksjon, så ble nå 18 av de 30 utlyste lete-blokkene som tilbys i Potiguar-bassenget, solgt og innbrakte mer enn R $ 226 millioner ved signeringen bonus beløpet.(beløpet betalt av selskaper når man har signert kjøpet av konsesjonen).

Investorer betale 1000% mer enn minimum.

Auksjon holdt denne uken ved national petroleum Agency (ANP) skal gjengi på Rio Grande do Norte, i første øyeblikk, r $ 250 millioner i investeringer og ankomsten av investorer som portugisisk Petrogal og OGX, nasjonale entreprenør Eike Batista. Etter 18 av 30 blokker tildelt i bassenget, har derfor kjøperene betalt 1000 prosent mer enn minimum fastsatt av ANP og vil ha en tid på mellom fem til sju år, etter signeringen av avtalen og konsesjon til å søke etter olje og gass i Potiguar-bassenget og nye andre 27 til å produsere. Signeringen av kontrakter er planlagt for august.

Den oppståtte situasjonen skulle på nytt gi bevegelse i markedet, som har blitt bremset ned i de senere år på grunn av nedgangen i produksjonen og reservene, i tillegg til tilbaketrekning av risikovillig kapital fra investorer. Nedgang i oljevirksomheten i staten RN fører til oppsigelse av arbeidstakere innen sektoren. Mer enn 2 tusen tapte arbeidsplasser, ble godkjent mellom oktober 2012 og mars i år, sier fagforeninger som Sindipetro og bygningsarbeiderenes Sinduscon. Det er nå mulig at de friske R 250 mill. nå kan hjelpe å reversere de negative tall og å øke produksjonen på nytt?

Eike Batista selskapet vil søke etter mere olje og gass i havet på sokkelen utenfor RN og gir forhåpentligvis en viss boom i virksomheten og arbeidsmarkedet her.

Effekten for sysselsettings generasjonen pga auksjon, som kjøp av varer og tjenester, vil imidlertid ikke kunne skje umiddelbart ifølge spesialister. Ventetiden vil være på minst to år.

Generelt, så  er vurderingen fra eksperter at auksjonens resultatet er positiv og demonstrerer attraktiviteten til Potiguar-bassenget nok engang og at nye blokker trekker til seg investorer og ny kapital.

 

I 11 runde ble det tildelt 142 av i alt 289 blokker  i Brasil og omfatter 23 distribuert i 11 sektorer i sedimentære bassenger. «Vi er veldig fornøyd. Resultatet av runden toppet våre forventninger, som var å kunne nå R $ 2 milliarder i bonuser-signering. Og vi fikk hele R $ 2,8 milliarder. Denne runden er med på å bringe investerings forventninger opp imot et nivå på R $ 7 milliarder. Dette er flott, sa»direktør-General av NPA, Magda Chambriard.