Arkiv

Det bygges mye illegalt på områder i Natal.

Uregelmessig okkupasjonen av kommunens fri-arealer.

Minst 15% av Natal sin nybygging, skjer på områder som er reservert til bruk for torv og parker i byen. Anslaget er gjort av det kommunale selskapet for miljø og urbanisme (Semurb). Av de 572 grønne områdene i byen, er ifølge departementet, er ca 85 i så måte bygget på ulovlig med  barer og lignende. Ifølge den kommunale urbane tjenester (Semsur), det er det hele 294 torg og parker i byen, men mer enn 80% av dem trenger omgående vedlikehold. Hovedstaden i RN har nå 278 inaktiv grønne områder, som representerer nesten 50% av totalen på slike områder og undersøkelser som avisen Tribuna do Norte har utført, viser at det er svært få av disse som er brukt til noe fornuftig. Avisen har tatt en runde i områdene Cidade Satèlite city, Redinha,  og på en strekning av Avenida de Fronteiras i Potengi og so grenser mot Avenida Ayrton Sena.

Emanuel Amara i kommuneforvaltningen, bekrefter at  mange områder er fortsatt fri-arealer og er planlagt til å være grønne lunger i byen.

I bydelen Cidade Satèlite i Pitimbu, ble det funnet flere ubrukte områder som er overstrødd med søppel og skrot, også  i områdene som grenser av to store hovedgater i byen som Xavantes og dos Caiapós, og i kryssene av gater som Algarobas og dos Pintassilgos sine interne områder.

På forlengelse av gaten Xavante Prudente de Morais fungerer et område som en søppeldump for pappesker, gamle bildekk, rester av tre beskjæringer og selv en gammel sofa lyste opp på området.

 

Flere områder lider under ulovlig oppsetning av barer , kiosker og ulovlige parkeringsplasser med skrikende mangel på infrastruktur som f.eks. de som ligger mellom Xavante og Rua das Algarobas, Maçaranduba. Disse områdene illustrerer slike hyppig forekommende problemer, ved at folk bare tar seg tilrett og setter opp hva de måtte ønsker, tydeligvis uten far for å bli tilsnakket av kommunen?

Ayrton Senna

Bare på Avenida Ayrton Senna hvor det nå ca 20 kiosker parseller. Flesteparten  selger alkohol, noe som er forbudt av slike små bedrifter, uten bevilgning til alkohol salg. Et av områdene som ble besøkt er i begynnelsen av Avenue, rett foran en skole og slikt går bare ikke ann.

Videre, fravær av offentlige myndigheter gjorde at handelsmenn til og med installert en lekeplass for barn. «Før vi gjorde noe her, så lignet dette stedet en søppeldynge, sier Jose Teixeira, en eier av en av kioskene.

Redinha

Ved den høyre siden av broen Newton Navarro, opptar et grøntområde med mange ulovlige hytter delen som vender mot siden av mangrove-skogen. For ca to måneder, Semurb var på plass og, ifølge innbyggere i denne «favelaen» så fjernet bare myndighetene bare gjerder som var plassert av husokkupanter. «De kom for å rive ned skuret, men forlot området uten riving. Jeg har bodd her i to år nå sier » Cícero Melo. Han kom fra kommunens slum områder og skaper seg nå et hjem for sine 13 barn i dette området, sammen med sin kone.

Mange små «mini-favelaer» finnes spredt ut over hele Natal og myndighetene ser ofte igjennom fingrene med å få fjernet slike ulovlige «bydeler», da de så inderlig godt vet at da bygger de bare nytt bosted et annet sted – de er bare helt nødt til det ganske enkelt! Man kan ikke bo under en busk for resten av livet heller, med hustru og en stor barneflokk attått?