Arkiv

Fiskedød mysteriet er oppklart.

Som dere sikkert husker så skrev vi litt om en uforklarlig fiskedød som rammet ti-tusenvis av fisk i de store dammene og ferskvannslagunene, da særlig i det indre av RN. Dette var ekstra ille, da en del bønder som mistet dyrene sine pga tørken og satt igjen med null avlinger pga tørken, tjente litt på si ved å fiske i disse store dammene, selv om vannstanden etterhvert sank faretruende. Stor var skuffelsen da flere tilfeller av massedød plutselig inntraff  ved flere av disse store og små dammene. Store mengder med død fisk ble funnet og man forstod ikke hva som var i ferd med å skje. En masse prøver ble tatt av den døde fisken og av vannkvaliteten og nå foreligger resultatet av denne store undersøkelsen;

Fisken døde rett og slett pga surstoffmangel. Altså innholdet av oksygen i vannet falt under grensen som fisken må ha for å kunne overleve og da fikk man stygge tilfeller av fiskedød som resultat. Igjen var det den særdeles lange tørkeperioden som var den store stygge ulven  og som var årsken til djevelskapen – til bøndene/fiskerenes store fortvilelse.

En ulykke kommer sjelden alene  sies det jo?