Arkiv

Nytt fra strandpromenaden på Ponta Negra.

Omtrent 20% av reparasjonsarbeidet er gjort frem til nå.

For ca. en måned siden begynte arbeidet med å reparere den herpede strandpromenaden lang Ponta Negra stranden og SEMOPI kan nå opplyse om at ca. 20% av arbeidet er ferdig frem til nå av de 180 dager beregnet for ferdigstillelse av sten-arbeidet , men folk er likevel skeptiske til fremdriften.

Adriano Abreu hos Semopi, sier at de har lagt ut 150 m av de første 200 m som skal stensettes langs promenaden.

Ingeniøren ansvarlig for å overvåke arbeidet  og stedfortredende assisterende arbeidsminister for driften av Semopi, Caio Pascoal, sier at denne sten-settingen representerer ca. 20% av det totale arbeidet

Ifølge Pai, er delen av stranden som vender mot Morro do Careca, den delen som er lettest å arbeide på pga at det er enklere å arbeide der på grunn av høyden på sand nivået i forhold til Strandpromenaden. «Delen som har flere hoteller er mye vanskeligere å arbeide langs, fordi man der er nødt til å ha arbeidsmaskiner og utstyr spredt ut over hele stranden,» forklarer han.

«Vi er allerede i gang med å jobbe i et område hvor det er lettere å komme til materialene og div. utstyr plassert langs Avenida Erivan França, noe som gjør arbeidet vesentlig lettere.

Om man vurderer fremdriften i arbeidene, mener Caio Pai  at alt vil være ferdig innen den estimerte tiden. «Fristen gitt for gjennomføring av stensettingen var 180 dager, men vi vurderer at vi kan være ferdige i løpet av ca 150 dager, sier han.

Den føderale aktor, Fabio Venzon, sa det ikke vil komme kommentarer fra ordføreren Carlos Eduardo. Man skal forvente oppdateringer fra dem som driver selve arbeidet og gjenoppbyggingen, når det gjelder slik info.

Stensettingen av Ponta Negra-stranden begynte nå i april måned den 24de og er en del av gjenopprettingsfunksjonen langs strandpromenadens reparasjonsarbeider. Serviceordren ble undertegnet på April 11 og det er  åtte måneder siden forbudet langs deler av strandpromenaden trådte i kraft og ett år etter at de første delene av promenaden raste ut pga det høye tidevannet og hard vind.

Nå holder alle tommelene for at denne populære promenaden, igjen skal reise seg fra asken og på nytt bli stoltheten blant alle badestrender i Natal området.