Arkiv

Turisme blant de mest berøret pga nedgangstider.

Turisme er blant de mest berørte områdene for økonomien.

Departementet av byer, forsvar og turisme var de mest berørte områdene, når man måtte kutte R $ 28 milliarder i det føderale budsjettet. Bare i disse tre mappene når nedskrivingen  R $ 10,65 milliarder.

I departementet for byer, summeres det til R $ 5.02 milliarder, som var den største i absolutte beløp. I departementene av forsvar og turisme tilsvarer nedgangen R $ 3.67 milliarder og R $ 1.96 milliarder, henholdsvis i forhold til verdiene som er godkjent av landsmøtet i budsjett og lov av 2013.

Departementet for nasjonal integrasjon har man kuttet R 1,62 milliarder.  Departementet for idretten ned R $ 1,5 millarder og jordbruk, ned R $ 1,46 milliard. Ifølge finansminister, Guido Mantega, blir anslagene  revidert hvert kvartal. «Det er flere parametere som endrer/reviderer organisering av budsjettet, » sa han.

Beredskapen nådde ikke regjeringen prioritet og programmer som investeringerfor; sosial politikk og store arrangementer som World Cup 2014 og OL i 2016. Departementer for helse, utdanning og vitenskap, teknologi og innovasjon hadde også sine budsjetteter fullstendig bevart. Helse vil ha tilgjengelig R $ 83.9 milliarder. De andre vil være på R $ 40,1 milliarder og R $ 7.1 milliarder, henholdsvis.

Så håper vi bare at den fattige staten RN, ikke vil bli alt for hardt rammet av disse innskrenkingene, da vi for tiden er ekstra avhengig av støtte fra føderalt hold pga store styggetørkeproblemer, helsebudsjett problemer, nedgang i turismen, sikkerhetsproblemer pga kriminalitet over landsgjennomsnittet og stygge høye tall med arbeidsløshet – også langt over landsgjennomsnittet

Vi krysser det som er å krysse og holder tommeler og div. for en fremgang for vårt kjære Rio Grande do Norte!