Arkiv

Mere fiskedød opplysninger.

Som vi opplyste tidligere her på sladder, så forsøkte myndighetene seg med en «spansk en» ved å opplyse at den massive fiskedøden i de store dammene i RN skyldes en kominasjon lav lav vannstand og lite oxygen i vannet. (pga tørken)

Men andre eksperter på forurensing nå var straks på banen og opplyste at problemet er mye mere komplisert enn som så. I rapporten har de (myndighetene) elegant sett bort ifra det faktum at man finner store  andeler av nitrogen og fosfor, pluss mye miljøgifter som sprøytemidler og kloakk  i vannet(derav mye coli-bakterier). Samtidig blir det registrert at befolkningen bruker disse dammene som en søppelkasse under mottoet; «Ute av syne – ute av sinne»? Stanken fra dammen kan de likevel ikke skjule, eller unngå å kjenne.

Det vil koste store summer å renske opp i dette problemet, mye fordi at nye renseanlegg er et must i denne sammenhengen og slike anlegg vil koste millioner av Reals – penger som kommunene ikke har og derfor bare skyver problemene foran seg og «håper på det beste»!

Men det går en grense for hvor mye avfall, gifter og skitt og lort som kan kan dumpe til disse dammene – og nå er smertegrensen nådd – enten myndighetene liker det eller ikke og bønder som har inntekter fra fiskebestanden i disse dammene, kan nå skyte en hvit pil etter disse kjærkommene ekstra inntektene dessverre og de bør reflektere over at de selv og jordbruket er en del av problemet.

Historen viser også dessverre at slike forurensingsproblemer, ikke er lette å løse, mye pga at myndighetene ikke vil prioritere dette høyt nok og de lokale myndigheten sitter på sin høye hest og mener at dette får sentrale myndigheter ta seg av og i mens krangelen ruller videre, så går tiden, mens problemet eskalerer ytterligere.