Arkiv

Buss selskapene varsler øking i billett prisen.

Vi tar for ordens skyld med en opplysning til media, utstedt av organisasjonen til buss selskapene SETURN om at de fremmer et legitimt krav om å få kompensert økte utgifter til lønninger, diesel, reservedeler samt andre utgifter og eneste måten som selskapene kan få kompensert dette på, er å legge på billett prisen. Kravet er på R 0,07 pr. passasjer.

Etter brasilianske lover har de full rett til dette, så krangelen om de økte billett prisene er nok ikke over med det første tydeligvis. Nye utregninger som har blitt utregnet, viser tydelig at buss selskapene ved den siste R 0,13 økningen av prisen på billetten så har ikke selskapene overhode ikke fått noen kompensasjon for disse økte utgiftene på R 0,07?

Nå har tidligere konflikter tydelig vist at buss selskapene gjerne går til streik for sine rettigheter som de har krav på etter loven og vi spisser derfor ørene og følger intenst med hva som vil skje i tiden fremover i denne konflikten.