Arkiv

Prognosene for mere regn er gode i RN

Prognoser for kystlinje- scenarioet angir gode muligheter for mye regn.

Prognosen for East Coast Rio Grande do Norte, Natal, i perioden fra juni til August 2013 angir en nedbør fra normal til litt over normal. Analysen er resultatet av det tredje møtet av klima prediksjon og analyse for den østlige delen av den nordøstlige regionen i Brasil, holdt i Aracaju den 24 mai. Vurderingen er også et varsel slik at kommunene kan utføre forebyggende tiltak.
Sivilforsvaret går nå igjennom listen om forbedringer på en samling dammer.

 

Ifølge meteorologi lederen av landbrukets forskning for RN (Emparn), Gilmar Bristot, som deltok på møtet, vil trenden bli at i de neste tre månedene, vil det regne rundt regnet mellom 550 til 600 mm i byene i på østkysten. «I juni, juli og en del av August, vi vil kunne få merke  forekomsten av vind og kraftig regn. Man trenger derfor nå i forkant å innstille seg på  denne tilstanden», advarte Bristot.

Basert på data fra Emparn, viser tallene at det har vært en formidabel økning i nedbør i de siste to månedene i Natal. Sammenlignet med i fjor, hvor mye regn som falt i hovedstaden ble nesten tredoblet i April. I 2012, var det 60,7 mm, mens i 2013 steg dette til 177.7 mm hus i den fjerde måneden i året.

Regnet av mai i år var også høyere enn i fjor. I 2012 var ble 184 mm, mens det i 2013 dumpet ned  253.1 mm. Det historiske gjennomsnittlige nedbøren mellom juni og August i Natal er ca 620 mm (akkumulert i perioden). I fjor, regnet det 600.4 mm i hovedstaden.

Forholdene for tiden i Atlanterhavet, gjør at det varmere vannet som er 1-5 grader over normalen, gjerne gjør seg utslag i mere regn – da særlig langs kyststripen. (Natal) Kraftig nedbør med mer regn er hendelser som vanligvis skjer når det er disse forholdene i havet,» forklarer Bristot.

 

Han legger til at regnet forventes å oppstå oftere i de tidlige timene på døgnet og dette kan derfor forårsake trafikk forstyrrelser i hovedstaden advarte han. Vi kan derfor regne med flom tilstander i perioder av disse månedene og byen bør ta forholdsregler å sørge for at grøfter og kulverter er rene og åpne, slik at vannet lett kan dreners bort. Med tilstoppede dreneringsrør etc., vi kan man få problemer med flom, som resulterer i trafikk jam for trafikken, sa han. I denne forstand antyder Bristot at det er lurt for myndighetene med urbane rengjøringshandlinger gjennom hele byen i forkant for å unngå problemer med intensivering av nedbøren for juni.

 

Regnet i kyst-stripen gi fordeler til Nordøst-regionen i Brasil. Gilmar Bristot forklarer at systemet som virker på kysten inntil av 80 til 100 km inn i landet og kontinentet, påregnes å gi noe mere regn og som bør føre til 300-400 mm ekstra med regn i regionen. «Dette er gunstige vilkår for landbruksproduksjon, med avlinger som bønner, durra og hvete,» sa han.

Husk!

I mellom årene  2008 og 2009, var det ofte i Natal flere problemer med regn av opp til 1,412 2 mm som falt i perioden fra juni til August. Folk i Natal måtte da lære seg å hanskes med oversvømmede gater og avenyer. Grøfter og trær har da bukket under for alt vannet. Biler druknet på Avenida Mor Avenue George og flere av gatene i Petropolis, Lagoa Nova Neópólis og gjorde dem ufremkommelig for bilistene.

Det er det vi sier; ER det ikke tørke – så er det flom!  (;–>>)