Arkiv

På jakt etter de tapte turistene.

På jakt etter de tapte turistene

Departementet for turisme ønsker å dra nytte av arven etter de to store sportsbegivenheter for å konsolidere landet som en stormakt innen turisme. Å gjøre dette, er gitt ut i forrige uke av Nasjonal Turist Plan, med mål og handlinger som er planlagt for perioden fra 2013 til 2016. Utsiktene og prognosene er at Brasil i 2022, skal inneha sjetteplassen på listen over verdens største turistnasjoner og turistøkonomier.

Selv uten en plan på statlig nivå og en svie og panikk pga fallet av utenlandske turister siden 2008, pluss en lav formidling av destinasjon Brasil i utlandet og det nylige tapet av viktige fly-ruter for innenlands flyreiser. Rio Grande do Norte vil måtte på nytt gå gjennom sine planer for både offentlig og privat sektor og granske modellen for å tiltrekke seg fler turister for å kunne oppnå de håpefulle målene.

Tilførselen av utenlandske turister (gringos) har falt i staten. I Brasil er projeksjon at flyten i tilvekst skal ligge på 8.03% per år,  et mål som blir betraktet som «umulig» av de lokale operatører i RN. En måte å gjøre dette på, er ved å strukturere en plan og bruke statens turisme fond og i tillegg  permanent planlegge en målrettet markedsføringen og tiltrekningen av nye markeder og turister.

Mange turist aktører går nå ut i media og promoterer at man nå må kjenne sin besøkstid og bruke disse to store evenementene som VM-2014 i fotball og OL-2016 sine sommerleker drar med seg. Silke store muligheter kommer ikke rekandes på ei fjøl og her må man smi mens jernet er varmt og bruke både selve begivenheten + ettermarkedet for å kanalisere viktige turister inn til sine reisemål og vise hele verden hva de står for – først da legger man et ordentlig fundament for turismen i fremtiden, blant annet i Natal?
Ankomsten av utenlandske turister til Natal, falt mer enn 65.6 % i 2012 sammenlignet med året 2006, da det var en mye større flyt av utenlandske turister her. Siden 2006 så har Natal og RN snorksovet i timen og med sin klatt-satsing på turismen i RN, kjørt hele turismen inn i et mørkt hjørne som stadig blir ytterligere formørket om ikke snart noen får ut «albuen» og tar tak i problemet før en total krise ligger på bordet.

I mens så høres romlingen av VM-2014 toget stadig høyere/bedre etterhvert som det nærmer seg, så det er nå på høy tid at vi ruster opp «stasjonen» slik at vi er sikre på at turistene gidder å gå av her i det hele tatt?

Det er en ting å være Solskinnsbyen – men en helt annen ting å fortelle til resten av verden hvor fint vi har det her. Dette er ikke noe som det ligger noe automatikk i, for her må vi selv spytte i nevene og alle ta et kraft tak – hører dere ærede myndigheter og kjære lesere!

Tvi – tvi!

Praia PN

Ponta Negra på søndag.