Arkiv

Strandpromendaden; SEMURB vil innlede en ny studie.

Semurb vil gjøre en ny teknisk studie på Ponta Negra.

Etter mer enn en måned etter at man har startet arbeidene med å stensette strandpromenaden på Ponta Negra-stranden, vil Natal og rådhuset, innen 30 dager sende inn en ny teknisk rapport om restruktureringen og arbeidene ved  strandpromenaden Ponta Negra. Dette ble bestemt under en høring avholdt sist fredag, i Federal Court av Rio Grande do Norte. Medlemmer av det føderale offentlige departementet (MPF) og det statlige offentlige departementet (MEP), samt representanter for foreningen for velferden av Ponta Negra (AABPN), deltok i høringen.

AABP hadde bedt om suspensjon av restaureringen for strandpromenaden, under påstand om mangel på åpenhet i utvelgelsesprosessen til prosjektet for kontroll av offentlige utstyr. Under møtet sist fredag laget aktor i MPF, Fabio Venzon, en ny kontrakt etter flere møter som har funnet sted mellom partene og tekniske eksperter for løsningen til forsoning og avklaringer. Forfatterne anbefaler denne og svarer at institusjoner som ber om svar på spørsmål som de anser viktig for beslutningen om hvilken midlertidig løsning som gjelder problemer som angår Ponta Negra-stranden.

 

Ifølge entrepenøren vil sten  ikke være nok til en fullgod beskyttelse av stranden. «Så, på Ponta Negra-stranden, hvis befolkningen virkelig forstår hva denne stensettingen innebærer for å kunne beholde denne strandpromenaden inntakt for fremtiden, så sannsynligvis vil det være ingen plass for store aktiviteter i sanden,» la han til.

Under rettsmøtet på fredag, som var signert ved et begrep hvor byen Natal, representert ved sosial sikkerhet og forsvar sekretær, James Valentine og kommunale advokat,  forplikter seg til å sende inn den nye studien innen 15 dager, revidert og med mulighet til en forlengelse på nye 15 dager, for en teknisk studie på levedyktige løsninger for Ponta Negra-stranden. «Det vil være en studie ledet an av Semurb som vil veilede på den andre delen av arbeidet langs i Ponta Negra,» sier James.

 

Henhold til sekretæren, vil arbeidet med stensettingen fortsette uten forstyrrelser eller suspensjoner. «Hva vi har diskutert nå, var hva vil bli gjort i den andre delen av denne prosessen, som gjelder selve strandpromenaden i seg selv, sa han. James Valentine  sa også at arbeidet vil få en endring i de kommende dagene. «Vi skal ikke heretter arbeide langs en rett linje. Vi vil derfor gjenopprette de mest kritiske punkter, hvor det er ekstra utsatte farer for rør, dreneringer etc., for eksempel. »

 

Ifølge City Institutt for public works og infrastruktur (Semopi), er over 20% av arbeidet nå allerede  utført og at den første perioden av 180 dager for ferdigstillelse av tjenesten, «vil bli gjort planmesig før denne perioden er over.