Arkiv

Flytrafikken til Natal faller.

 

RN mister nesten 60 tusen passasjerer

Bevegelsen av passasjerer og summen av fly lander og tar av i Natall falt i første kvartal av året i nordøst, flyplassen Augusto Severo var en av de med mest nedgang i strømmen. Data fra et brasiliansk selskap med flyplass-infos infrastruktur (Infraero) viser at mange passasjerer for ombord og avstigning på flyplassen i Natal falt 13.79% sammenlignet med samme periode i fjor. Prosentandelen representerer 59,314 passasjerer.
Det er svakheter i områder som kampanjer og reklame som  påvirker resultatet.

Høsten viste at av internasjonal trafikk på flyplassen, ble rammet det laveste nivået for både flyreiser og passasjerer, siden 2009. Men den innenlandske bevegelsen er også fallende og scenariet viser allerede nå Infraero en nedgang på  5% nedgang i bevegelsene fra flyplassen i år, i forhold til 2012, når 2 ,660.864 steg av og på denne flyplassen.

«Dette i en realistisk projeksjon, hvis den trenden som er vist i de fire første månedene opprettholdes. Vi håper at nedgangen ikke blir enda høyere, sier lederen for Infraero i Rio Grande do Norte, Nazeer Paulo Vieira. Han vurderte ytelsen registrert mellom januar og April som «frustrerende» og stresset at «ingen ser noen fordeler med en slik nedgang?

I de siste fem årene, har strømmen av reisende på Augusto Severo, vært rundt på 10% per år. I 2012 var fremgangen redusert til 2% og viser innledningen til den triste trenden som nå vises i den siste markedsundersøkelsen.

Nordøst

På den internasjonale siden så registrerte Rio Grande do Norte en nedgang på 26.82% nedgang totalt i flyanløp og 13.79% i antall passasjerer, i sammenligning mellom første kvartal 2012 og 2013. I denne kontoen er utlendinger, men også medregnet brasilianere når reiser til utlandet.

Ifølge inspektøren ved  Infraero, så er bakgrunnen for  nedgangen, faktorer som reduksjon i antall charterede flyreiser-charterfly som bringe utlendinger til staten- og en omorganisering i å tilby flyreiser fra noen flyselskaper.

«Målet, for eksempel når kjøpte Webjet (i 2012) viste frem driftsresultat for flyreiser som sammenfallende trend med den nå registrerte,» sa han. Det var også en reduksjon av flyreiser for TAM.

Det  andre flyplasser i nordøst opererer også med de røde tallene  men bildet er i det minste mindre alvorlig enn i RN .

En av mulighetene til å gjøre staten mer konkurransedyktige ville være reduksjon i størrelsen av skatt på sirkulasjon av varer og tjenester (ICMS) som fokuserer på flydrivstoff, ifølge turisme-relaterte enheter. Dette er blitt forkastet tidligere pga at regjeringen har «dårlig råd». «Det er fortsatt  svært store finansielle ubalanser i regnskapet for regjeringen. Vi kan ikke redusere skattesatsen nå. Det er ingen begrunnelse for ikke å fortsette å kreve inn skatter med full styrke i en tid med krise, sier statssekretær for beskatning, Chukwuemeka.

Forskning har pekt på flaskehalser i RN.

En undersøkelse som nylig publisert av brasiliansk Institutt for geografi og statistikk (IBGE), avdekket at de som flyr fra Natal, må regne med  mer forsinkelse og kostnader  enn å ta av fra Recife, Fortaleza og Salvador, de viktigste konkurrentene av turisme for Natal. Kostnaden for passasje for et utdrag fra Natal  er i gjennomsnitt R $ 339,00. Passasjerer som forlater Brasilia eller Sao Paulo betaler  i gjennomsnitt R $ 200 per reise. Gjennomsnittet er det samme i f.eks. Salvador, R $ 210.

Selv om nyere forskningsdata er av 2010, er ikke gjeldende scenariet for 2013 ikke for langt unna, ifølge analytikere og industrioperatører. Med tapet av flyruter som  som skjedde i mars, når flyselskaper som TAM og Gol har redusert antall flyreiser fra Natal, «er situasjonen bare blitt ytterligere forverret,» sier direktør for Natal konvensjonen Bureaux  George.

Men det er et lys i enden av tunnelen. April meningsmåling av departementet for turisme viste at syv av ti respondentene (70,3%) har tenkt til å reise gjennom Natal i de kommende måneder, en prosent som var rundt 67% i samme periode i 2012. De fleste av dem (46,4% av totalen) har til hensikt å reise ut i nordøst, og vil bli gjester på hoteller og gjestehus. «Publikum er der,» sier Corinne, President av Emprotur. Utfordringen, ifølge Habib Chalita, President i brasiliansk Association of hotellbransjen i RN, i et nylig intervju til Nord-galleriet er å fange dem.