Arkiv

Voldsbyen Natal og RN?

I løpet av 72 timer registrerte politiet 21 voldelige forbrytelser i RN.

Statens råd for menneskerettigheter og statsborgerskap (COEDHUCI) bekreftet at mellom fredag og til morgentimene i går var det minst 21 drap i Rio Grande do Norte.  Antallet overgår alle tidligere opptegnelser på myrdede i en spennvidde på 72 timer, den gamle «rekorden» var 17. Denne helgenhar i alt ni tilfeller av mord skjedd bare i hovedstaden, og tre mer i Mossoro, to i São Gonçalo do Amarante og i Macaiba, Serrinha, Santa Cruz, Poco Branco, Extremoz, Parelhas og Canguaretama.

Adriano Abreu Marcos Dionysus opplyste at seks av de døde var yngre enn 21 år.. Resten hadde varierende aldre, alt opptil 54 år.
Ifølge styreleder, Markos Dionysos var 20 dødsfall forårsaket av skytevåpen

 

I artikkel publisert i mai måned, i avisen Tribuna do Norte informerte man at et daglig gjennomsnitt av drap som er registrert i Rio Grande do Norte har vokst 50%. Ifølge tall utgitt av COEDHUCI, politiet regnskapsføres det 959 drap i fjor, som representerte 2.6 dødsfall per dag i første kvartal i år, antall drap hitil i år har nådd 471, er i.e. 3,9 dødsfall hver dag.

Hvis gjennomsnittlige økningen av volden fortsettee i  den samme duren, så vil være mer enn 1.400 mord innen utgangen av året. Avisen kontaktet sekretariatet for offentlig sikkerhet og sosiale forsvar (Sesed) for å se statistikken på oppdatering av antall tilfeller av drap, men avisen fikk ingen reaksjon derfra. I tillegg til økningen av slike forbrytelser og vanskelighetene i kampen mot kriminalitet, er at problemet overfor sikkerhet innen statsapparatet øker vanskeligheten for utviklingen av drap-prosenten.

Mangel på struktur er en av de største problemene med Civil politiet Rio Grande do Norte. På politistasjonen for drap (Dehom), ligger flere undersøkelser av drap i bunken og venter på tur. I tillegg til disse, er det mange er forbrytelser som ligger ute i distriktets politistasjoner og var ikke sendt videre til den.

Representanten Márcio Delgado, leder av politistasjonen i Natal, Macaiba, sier at etter en serie mord som skjedde i byen, mellom 30 April og 1 mai, har situasjonen blitt enda mer komplisert. «Vi jobber hver dag og bruker de midlene vi har, men de rekker ikke til, opplyser han. Vi vet at ikke politiet har nok personell  på vakt. Effektivt er det ikke på langt nær nok med disse resursene som finnes og dette vet de kriminelle så alt for godt, sier han.

Og vi >>> GREMMES!