Arkiv

Er det ikke det ene så er det……..

Kjøretøy tyverier vokser med 25% i RN

Det spesialiserte politiet for etterforskning av biltyverier, melder at tyverier som er meldt inn de fem første månede i år, viser en økning på 25% i Rio Grande do Norte, sammenlignet med samme periode i fjor. Frem til 31 mai var 1,844 biler/kjøretøy meldt stjålet i staten, dette enererer i gjennomsnitt 12 slike forbrytelser per dag, dvs en annenhver time. På den annen side, så er er antall undersøkelser som blir initiert på politistasjonen liten, bare hitil 117 i år.

Junior Santos hos  DEPROV sier at den største økningen av tyverier i Natal skjer i zona norte.

Myndighetene sier at de beklager den negative innstillingen fra politiet og myndighetene far befolkningen, men mangel på resurser gjør at et innmeldt tyveri, for t havner nede i skuffen hos politiet. (noen i Norge som kjenner seg igjen?)
De dårlig arbeidsforholdene i Deprov har allerede blitt stavet ut i minst to notater sendt til General sivil politistasjonen (Degepol). I ett av dokumentene forklarer Frank Daniel at Deprov trenger minst tre flere funksjonærer, fire politimenn og en sivil datamaskin i registret. «I dag, vår effektive liten og svekket pga av mangel på folk og ikke minst midler.»Alle disse vanskelighetene har blitt rapportert tidligere,» la han til.

I sin anbefaling publisert i går, ber MEP Deprov vedta en dokument kontroll mekanisme som binder registrerte antall forekomster av tyverier direkte til politietterforskning, slik at offeret eller noen legitime interesserte kan  følge deres behandling, som vel som politiet aktivitets kontroll, interne og eksterne og sjekke samsvar med juridiske og regulatoriske standarder, som de har karav på etter loven»?

Nå gjelder det å passe ekstra gogt på alt fra sykler til trailere i RN, for gjør du ikke det så kan kjøretøyet fordufte for alltid. Husk å låse hver gang du forlater kjøretøyet og ha en konstant overvåking mot dette til enhver tid.