Arkiv

Regnværsguden slår seg vrang.

Regnværsdag og mange lidelser i Natal.

Selskapet for data  Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) opplyser  at det falt 53.4 mm regn i hovedstaden i RN mellom 07:00 onsdag og til på samme tidspunkt av dagen i går. Og prognosen varsler for mer regn i dag. Nedbøren forårsaket flere problemer ikke bare til folk som beveget seg i gjennom gatene, men også de som hadde boliger og ble invadert av vann.

Trært har kollapset i Bernardo Vieira.

Overfylte dammen og beboere er strandet pga alt vannet.

Sivilforsvarsleir i kommunen har fått inn flere bekymringsmeldinger pga regnet og flom i Natal og overflyt av buffer-dammen i nedbørsfeltet. Blant stedene som led under intensiteten til vannet, er strekningen av Avenida Interventor Mário Câmara, omtrent ved  Capitão Mor Golveia, ved bairro de Nazaré. Der, klager  beboerne over stadige hendelser av flom. En butikk og et gjestgiveri ble oversvømmet av alt vannet og  på hotel Novo Horizonte ble 11 rom oversvømmet.

Eieren av etableringen, Jagath da Silva sa de hadde klaget til byens myndigheter  flere ganger om problemet, men når det regner så har vi alltid samme problemet her, klaget han. Ifølge Jeoás Santos, direktør for sivilforsvarets avdeling av Semdes, har det også vært flom i Iprevinat, Cidade Satèlite, Zone-sør sett og i nabolaget på platået i vest-zonen.

Santos forsikret at sivilforsvarsleiren  var i alarmberedskap og ville hjelpe til der som vannet gjorde skader og hvor det oppstod trafikkproblemer.

Direktøren har sagt i rapporten at en sivil beskyttelse av Natal har bare kapasitet til å utføre overvåking av farlige områder og problemer som er forårsaket på grunn av nedbørsmengden. «På denne måten, er det viktig å merke seg at befolkningen ellers ikke kan alarmere om ting hvor det ikke er noen problemer,» sa han. Falske alarmer skaper bare bryderi for sivilforsvaret sa han.

Diverse andre deler av byen er berørt av alt vannet som er akkumulert i gatene pga en mangel på gråvannsdrenering, som for eksempel i skjæringspunktet mellom avenyene i Alagoas og Ayrton Senna. På dette stedet ser man mye vann akkumulert på hele morgenen. Faktum hindre likevel ikke passasje av biler, men forårsaker en langsom trafikk.

Er det ikke vannmangel, så er det flom i Natal. (;-))