Arkiv

Myndighetene ønsker å fornye markedene i Natal.

Rådhuset i Natal vil idag denne lørdag (15), starte en restrukturering av revitalisering og standarisering av prosjektet for de frie markeder av byen, første man ut er Alecrim. Prosjektet fokuserer på organisering og standardisering av bodene, som har spesialisert seg i henhold til de produkter som blir markedsført.

Myndigheten har i forkant gitt mye opplysninger og veiledning til de som står ved disse salgsbodene og man ønsker idag å se idag at installasjonen av inngangen er standarisert og identifiserer beliggenheten, å sette opp nye telt, boder etter standard pålegg, kjemiske toaletter, luft og vei-skilting som angir produktene for salg, permanent rengjørings ansatte på stedet, med tilstedeværelse av åtte ansatte for fjerning av søppel og rengjøring av bodenes møbler og stativer.

I tillegg vil ansatte ved handel rettferdig sektor for kommunale urbane tjenester, SEMSUR, være på plass med et tiltak  som vil tjene til å møte folk og gi informasjon og gode råd, både til kunder og til bodenes innehavere.

Inspeksjoner vil  ifølge leder av urbane tjenester (SEMSUR), vil gjennom prosessen  fortsette og de vil prioritere syv slike inspeksjoner i år , som begrenses av de tilgjengelige ressursene. Men senere er målet å utvide dette senere til et mye større antal..

Tiltak vil bli utført gjennom støtte fra det urbane rengjøring selskapet, som vil hjelpe til med salg av rengjøringsmidler på stedet og også gjennom den kommunale Urban mobilitet(Semob), fremme oppsyn med sikte på å forbedre trafikk-flyt i Avenida Alexandrino de Alencar og Rua dos Canindés. Semob overvåker installasjonen av boder og annet utstyr som boder/telt i markedet langs  Caicós Street, fredag, etter rushtiden (17:00).

Flere messe områder i Natal-området står for tur til å bli revitalisert, oppgradert og standarisert i tiden som kommer. Prosjektet skjer etter en anbefaling fra State Public departementet, for å kunne tilby en mer organisert, renovert og trygge markeder i hovedstaden.

Myndighetene håper at befolkningen forstår at dette blir gjort til alles felles beste og intensjonene er bare gode, blir det sagt på Rådhuset.