Arkiv

Hotell-kjeder snuser på Nord-Øst.

Flere store hotelkjeder snuser nå på mulighetene til å etablere seg i Nord-Øst Brasil, som f.eks. kjeden Ramada i Wyndham gruppen. Noen hoteller er allerede kontraktfestet, mens forhandlinger pågår om andre prosjekter.

Et lite problem er mangelen på kvalifisert arbeidskraft til hotellene og man ser seg nødt til å importere arbeidskraften fra sydligere deler av Brasil for å kunne få ansatte med de kvalifikasjonene som ønskes. Mye av den lokale arbeidsløse arbeidskraften i området er ikke passende for slikt arbeid, men endel ansatte vil bli tatt inn i mindre krevende jobber med hensyn til utdanning, arbeidserfaring og sosial bakgrunn.