Arkiv

DEGEPOL slår i bordet og ber om større bevilgninger.

Civil politiet av Rio Grande do Norte sitt behov for bevilgninger, bør økes med minst 50% for å kunne bli mere effektivt, hvis man skal kunne bli mere effektive på å oppklare alle de grove forbrytelsene i staten RN.

I sivile politiet er det nå totalt 1.484 ansatte og dette blir av eksperter vurdert til å være alt for lavt for en millionby som Natal. «Så mye som vi har å gjøre, er ikke kompatibel med antall politifolk med sikte på behovet pga alle forbrytelsene som skjer i RN.  «Og vi må nå definere i hvilke tilfeller dette vil bli gjort. Vanligvis så skjer det svært lite med mindre sosiale anmeldelser pga presset fra mord og andre grove voldsaker. Dette medfører at publikum ikke føler at politiet er tilstede i det hele tatt?

Dette skjer f.eks. samme dagen som en hel familie på fire blir henrettet i sitt eget hjem i Nìsia Floresta.  I likhet med hva som skjedde i byen Santo Antonia  i mars i år, der banditter brøt inn i hjemmet til ofrene, myrdet alle med skytevåpen og unnslapp uten å etterlate seg et spor. Han sa man kunne nevne mange slike tilfeller og alle ender opp med det sørgelig faktum at 95% avdenne forferdelige volden, blir aldri oppklart.

Ifølge state public safety regulerende instanser, er det faktisk så at pga av manglende bevis og manglende etterforskning og manglende bevilgninger, så sitter politiet tilbake med sjeggget i postkassen og må svelge en så dårlig statistikk som at 95% forblir uoppklart. Dette vet de kriminelle så alt for godt og gjør at de nærmest kan herje som de vil, da sjansen for å bli tatt er minimal. Hadde tallene vært snudd på hodet og man heller kunne ha oppklart rundt 95% av drapene, så vil nok de kriminelle tenkt seg om både en og to ganger, sier Degepol?

En fersk undersøkelse gjort av statens råd for menneskerettigheter var det 444 drap i Natal i året 2012, bare 22 av dem ble oppklart. Dette var en prosentandel på 4,95% av totalen.

Vi gremmes!