Arkiv

RN har problemer med sikkerheten

DP sier at RN har problemer med sikkerheten.

 

Rio Grande do Norte har bare 12 politistasjoner, to av dem i hovedstaden, som opererer under døgn vakt. Disse 12  trenger å betjene hele 167 kommuner, men bare i Natal og Mossorò sier  DP at disse fungerer på en bestemt måte. For andre byer er de regionale stasjoner (DPRs) ansvarlig for tjenesten som tilbys kun på overtid etter arbeidstid fra mandag til fredag, men som fungerer med en noe varierende grad.

I helgene stoler de på ved hjelp av de profesjonelle men overfylte andre i distriktets politistasjoner som ligger innenfor sitt dekningsområde, som ikke er beregnet til å ta imot dette ekstra arbeid. Problemet forverres enda mer når disse delegater gjør rede for DPs i mer enn én kommune. Det finnes tilfeller der det akkumuleres arbeidet i opptil 11 politistasjoner.

Dette innebærer en særdeles dårlig sikkerhet for befolkningen og innebærer. Og når man vet at bemanningen er alt for dårlig og infrastrukturen er nede på knærne og at det finnes lite resurser til rådighet totalt, så må bare sluttresultatet bli en slik situasjon som vi sliter med i RN og hovedstaden pr. idag?

Det er tildels mangelfulle rutiner og planlegging når det gjelder vaktlister og et særlig problem er at det ikke er mannskaper til å fylle inn ved sykdom eller andre gyldige frafall i tjenesten og igjen er det befolkningen som får svi for dette.

Mangel struktur for undersøkelser.

Innleverte annmeldelser på mindre alvorlige kriminalsaker, som biltyverier og andre ting som innbrudd og bråk/slossing på offetlig sted, ender som regel opp langt ned i skuffen før noen som helst undersøking har blitt foretatt. Dette innebærer at man mister all tiltro til politiet sitt i området hvor man bor og får den samme tilbakemeldingen fra media.

Myndighetene vet at politiet er underbemannet, dårlig utstyrt og har dårlig utdannelse og opplæring, men kan lite gjøre da resursene er for små og sprikende til at det kan bli tatt noe skippertak, selv om det nedsettes kommisjon på kommisjon som skal se på dette problemet – men til ingen nytte.

Er det rart at befolkningen er blitt dritt lei?