Arkiv

Kreditt øremerkes for RN av Banco do Brasil

Banco do Brasil vil stille til disposisjon R $ 100 millioner til landlige kreditter i RN

Banco do Brasil vil tildele R $ 100,000,000 for rurale (landlige) kreditt operasjoner i 2013/14, i Rio Grande do Norte, en 22,7% høyere enn verdien som var lovet i 2012/13. Tallene ble lansert i går, samme dag som man begynte med den nye avlingen. De samlede ressursene gitt disponible for RN staten, er $ 32 millioner til å finansiere familie og jordbruk + R $ 68 millioner som vil støtte kravene til medium- og store store produsenter som danner corporate landbruk, agribusiness og rural bedrifter, i henhold til bankens melding til media.
Ressursene som er tilgjengelige for Rio Grande do Norte er en del av en større,R $ 70 milliarder, banken har gitt til  å målrette landlige kreditt-operasjoner i 2013/14. Tallet er nasjonalt, 14% høyere enn beløpet for 2012/2013 og 27% høyere enn det opprinnelig anslått beløpet ($ 55 milliarder). Av dette totale R $ 13.2 milliarder øremerket til finansiering for familie jordbruk og R $ 56.8 milliarder vil brukes til større business bønder og landlige kooperativer.
Ifølge administrerende direktør av Agribusiness, Osmar Dias, blir etterspørselen oppmuntret av den føderale regjeringens planer for innhøstingen, som ekstra finansiering for bygging av nye lagre og vannings anlegg/brønner, i tillegg til oppmuntrende teknologisk innovasjon i landlige eiendommer. Renten er på 3,5% per år, med en avdragsfri  periode på tre år og betalingsbetingelsene er 10 års løpetid  i innovasjon og  12 år i vanning og 15 år i lagring.

Etterspørselen etter kreditter er meget etterspurt i RN nå, pga de lange tørkeperioden som har ødelagt store deler av landbruket i RN og som det vil ta lang tid å få reparert og å få på fote igjen.