Arkiv

Fare for kollaps av bygninger i Øst-Natal

Boliger i områder i hovedstaden, står i fare for å kollapse på østsiden av Natal.

Regnet forårsaket i går og tidlig onsdag (3) et sammenbruddet for en del av en bolig i gruppen ved Jakob, i området Das Rocas, på østsiden av Natal. Området har boliger i et utsatt område  og mange beboere er motvillige til å forlate sine bygningene. Eieren av det ene huset som var en del av kollapsen, sa han ville bli helt til det ble farlig, før han ville forlate stedet pga fare for plyndringer.

Ifølge sivilforsvarets informasjon har risiko-områder i et fellesskap ved Jacob, gitt syv okkuperte boliger varsel om at totalt 30 mennesker er i faresonen. Ifølge sivilforsvarsleir koordinator i Natal forlot Jeoás Santos, som var bosatt i husnummer 442 , som var i ekstrem  fare,  etter samtaler til sosialarbeidere fra Semtas.

 

Sammenbruddet av en del av konsstruksjonen til residensen fant sted under de tidlige morgen timene, når familien hadde allerede forlatt bygningen. Med fortsatt kontinuitet av regnet, vil sivilforsvaret opprette en isolering av dette området helt til det  ikke er mer fare for skred. I mellomtiden, så må familier henvises til å søke ly i hjemmene til venner og familie. Hvis dette ikke er mulig, så vil Semtas anvise  steder for folk som er berørt.

Sivilforsvaret holder kontroll med flere farlige områder i Natal pga alt regnet i det siste og kan på kort varsel flytte beboere ut av disse områdene om det skulle bli nødvendig.