Arkiv

Politi streik truer den 11.juli.

Polititjenestemenn truer med stans i arbeidet 11.juli

Presidenten av unionen for Civil politiet (Sinpol/RN), Djair, kunngjorde en 48-timers streik fra dag 11 denne måneden. Etter sending mer enn 30 anmodninger i løpet av året til delstatsmyndighetene og ikke fått svar, har tjenestemennene besluttet å innlede en mindre streik på 2 døgns nedetid. Krav vil bli gjort, slik som utnevnelser av nye polititjenestemenn, de har ventet siden November 2010, fjerning av fanger fra overfyllte politistasjoner i staten og åpningen av flere nye politistasjoner. Måltids-kompensasjonen bør tilpasses karriere og stilling for de ansatte og  politiets offiserer kjemper for retten for en mulighet for vekst innenfor yrket.

Djair de Oliveira, beskriver uutholdelige situasjoner rundt på forskjellige politistasjoner, for eksempel små celler inne som huser 17 fangene mens de er beregnet på 4 personer. Presidenten hevder også at andre viktige politistasjoner forblir stengt på grunn av mangel på polititjenestemenn.

Advarsel-streiken vil bli holdt i to døgn og hvis ingen gunstige manifestasjon oppnås ved denne streikken av regjeringen, så utlyses en ny streik den 18.juli – denne på ubestemt tid.