Arkiv

Demonstrasjoner – busstakster og inflasjon?

Busstakstene har økt med 214% siden år 2000

Midt i bølgen av demonstrasjoner rundt om i landet og kravet fra gatene om en forbedring i offentlig transport, har Institutt for anvendt økonomisk forskning (Ipea), offentliggjort strategiske undersøkelser for sekretariatet og formannskapet i republikken. Disse ble  utgitt i går og viser sammensetningen av kostnader og alternative utgiftskilder som er med på å fastsette prisene på masse transitt-systemet i landet og tilbyr kvalitets transport til de laveste prisene. Økningen av bussens priser i Brasil vokste 192%, mellom 2000 til 2012, mens undersøkelsen som ble laget av IPCA ble notert til 125% i denne perioden, det vil si prisen gikk opp over 67 prosentpoeng sammenlignet med inflasjon, ifølge Ipea.

Edu i Natal har ifølge  BarbozaFrota, i dag 624 busser med en gjennomsnittsalder på 5,7 – 6 år i hovedstaden.

 

I RN var veksten større enn det nasjonale gjennomsnittet. Økningen fra R 0,70 i 2000 til gjeldeneR 2,20 ifjor 2012, gir en prisøkning på 214%, en pris som har blitt høynet 89 prosentpoeng over inflasjonen.

Økningen i prisen på prisen, forklarte av koordinator, er på grunn av tre komponenter: økte utgifter i sektoren, spesielt av diesel, skattebyrden og reduserert antall av passasjerer. ( minus 20% mindre enn i 2000.)

 

Diesel olje økte med 129% over inflasjon de siste 12 årene på grunn av en føderal politikk gjennom en  gradvis reduksjon av subsidier på drivstoffpriser. Resultatet: prisen på diesel, som representerte mindre enn 10% av billettprisen kostnadene, er blitt mer enn fordoblet i perioden.
For å gi fordeler til folk, sier forsker for Ipea, Carlos Henrique Carvalho, så må et sammarbeid mellom myndigheter og buss-selskapene til for at man skal kunne øke kvaliteten på offentlig transport i Brasil. Avisen Tribuna do Norte forsøkte uten hell å få kontakte via telefon med sekretær for urban mobility i Natal, Elequicina dos Santos, som var i  São Paulo igår og deltok på en kongress. Assisterende Secretary of Transportation, Clodoaldo Cabral, valgte å ikke å gi et intervju.

Nye alternativer ble presentert på en ny måte til å generere inntekter for å finansiere systemet. Forskeren Carlos Henrique de Carvalho, en av de ansvarlige for studien, understreket at nye segmenter av samfunnet må nødt til å delta i denne finansierins-basen. Blant dem er brukeren av bilen tiltenkt  i finansieringen av offentlig transport. Blant strategiene er en ekstra drivstoff skatt + mva på bruk av drivstoff underlagt finans-dep. og også med miljø-aspekter som bakgrunn.

 

I SP dekkes dette av subsidier betalt av samfunnet som helhet, gjennom de generelle budsjettet for kommunen og staten, ca 20% av driftskostnadene av systemene. Den produksjon i sektoren ville bli belastet med tillegg av kostnaden for arbeidene med systemet, i tillegg til verdien gitt innen nye avgiftssystemer og tar sikte på å dempe virkningen av de høye kostnadene for økte priser av transport for formelle arbeidsfolk. Forskerne erkjenner imidlertid at ikke alt kan brukes som en kilde til finansiering.

Trade Federation i Rio Grande do Norte posisjonert seg mot forslaget, ifølge presidenten av Fegecomércio/RN Marcelo Qaiser,  så kommer det nye gjeldene  skattesystemet og forslaget til å virke frastøtende på en allerede sterkt belastet sektor.

Det skal nok gå enda en del tid før alle er blitt enige om det nye forslaget til finansieringen av offentlig transport i Brasil. Det er fremdeles mange kastanjer som må rakes ut av bålet?