Arkiv

UP arresterer en mann med lastebill full av ulovlig felt trevirke.

PRF (UP) arresterer en forsendelse av ulovlig felte trær på BR-226

Det Føderale Motorvei Politiet, beslagla en forsendelse av ulovlig felte nedkuttede trær . En Chevrolet-truck av type D60, kjørt av Joseph Sunita da Silva, 46 år, som kjørte lastebilen som ble stoppet  med 13 m³ trevirke på lasteplanet ved  km.merke  235 på BR-226.

Lastebilen med last ble videresendt til Ibamas (miljø dep.) avdeling i  Caicó, der det ble fastslått et alvorlige lovbrudd og at et beslag var berettiget og at dette var et meget alvorlig tilfelle av miljøkriminalitet.

Hugging,  transport og lagring av tre av fra denne opprinnelige tre-floraen i området er spesiellt beskyttet av føderale lover som skal beskytte mot en stadig økende ørkenspredning i dette området. Slik miljøkriminalitet, blir sett på som meget alvorlig av myndighetene i staten og de som står bak huggingen kan vente seg strenge straffer.