Arkiv

ITEP sliter med en dårlig bemanning av brannmenn.

Itep ser problemer med antall brannmenn i jobb.

Mens vi er inne på bemanningsproblemer, så kan vi fortsette der vi slapp under;

Brannvesenet RNS vet fortsatt ikke hvor mange menn som vil komme fra den nasjonale styrken for å bistå under fotball VM 2014. Men uansett så er det et sørgelig faktum at de ikke vil være tilgjengelig for Rio Grande do Norte etter at fotball VM 2014 er vel overstått. Den nasjonale styrken tar og bistår med profesjonelle lag fra andre stater ved hovedkvarteret og disse vil bare arbeide bare under World Cup. De 640 brannmenn som utgjør den totale rammen for tiden i RN,  kan nå knapt håndtere de tjenestene som er nødvendige pr. idag, ifølge opplysningskontoret for brannvesenet. I henhold til eksisterende lovverk basert på loven av 2002, så burde et minimum av 1.065 brannmenn være tilgjengelig langs denne kyststripen på 420 kilometer, men på 11 år siden da så er antallet fremdeles så lavt som 640?

I dag, i henhold til den nye vurderingen av den totale situasjonen, så trenger man egentlig minst 3.200 fagfolk i et operativt arbeid, pluss i tillegg over 1.300 stillinger i administrativ sektor, altså totalt 4.500 personer. En annen bekymring oppstår når kjøretøy ulykker skjer og det er behov med assistanse fra brannvesenet til å slukke oljebranner og til å skjære ut personer som sitter fastklemt i biler etc. Med så lange avstander til effektiv assistanse som det er nå for tiden, før hjelpen ankommer, så vil dessverre mange mennesker omkomme under slike lange ventetider på en effektiv hjelp.

ITEO og SESED håper å løse problemene med implementeringen av nye lover som vil tvinge frem en mye bedre ordning enn dagens situasjon. Men prosjektene sinkes av et tungt byråkrati i papirarbeid og avhenger av godkjenninger fra det lovgivende rådet og sanksjoner av guvernøren. Under slike omstendigheter, så ser hele situasjonen ikke så lys ut for fremtiden, da det er en stor mangel på resurser og midler til slike endringer i samfunnet i RN.

Politikerene har her en stor jobb å måtte utføre så snart som mulig og burde se på kalenderen sin og forstå at denne staten ikke har noen tid å miste – de har somlet bort alt for mye tid allerede som de har?