Arkiv

Politiet i Natal er misfornøyde.

Antallet polititjenestemenn vil ikke bli bedre etter at VM-2014 er over.

 

Nyheten kommer fra Sekretariatet av Offentlig Sikkerhet og Sosialt Forsvar i Rio Grande do Norte om tiden etter at VM-2014 er over, er ikke veldig bra. Sikkerhet under konkurransen vil bil utvidet med en nasjonal styrke for å hjelpe militærpolitiet i Rio Grande do Norte med oppgaven und VM,  men situasjonen etter at VM er over vil omtrent bli den samme som før og bare styrkes i de administrative sektorene. På denne måten, vil det ikke bli utlyst noen nye offentlige stillinger hos  PM, som kunne komponere den totalle rammen etter World Cup.

Informasjonen ble bekreftet av , Doug da Rocha,  som hevdet at man ikke makter å skaffe bevilgninger til en permanent styrking av politiet i Natal utover det å holde arrangementer slik som VM.  Staten regjeringen i RN håper på overføre mellom 750 til 800 menn som arbeider i byråkratisk tjeneste, til patruljerer og håper på at en sist utlyste konkuransen om opptak for 800 personer som godkjennes i den siste konkurransen om ansettelser. Dette er fortsatt avhengig av at man får godkjent føderale tilskudd til en slik utvidelse. Hvis det lykkes med de foreslåtte løsningene, vil militærpolitiet kunne økes til mer enn 1.600 politifolk, til tross for det General Commander, Francisco Aguilar, sa i et intervju publisert i avisen Tribuna do Norte i  September 2011, at man ville trenge minst 3.000 nye polititjenestemenn i denne regionen.

Hvis ikke man ikke etter VM-2014 ser en vesentlig økning i styrken av politi-tjenestemenn i Natal, så ser man heller ingen mulighet til å få bukt med de stadig økende kriminelle tendensene i Natal og RN. Problemene har allerede nådd smertegrensen for lenge siden.