Arkiv

Helsevesenet sliter i Natal.

Nå er vel dette ikke akkurat noen nyhets bombe akkurat, men det er ille når så mange som over 400 personer står i kø bare for å få hjelp på ortopedisk kirurgi avdeling i Natal sitt offentlige sykehus?

Køen for Ortopediske operasjoner i sykehuset Memorial er nå altså kommet opp i  400 pasienter.

Jean Marie Alves Hospital er den eneste Memorial i Rio Grande do Norte med spesialitet i orthopedisk avansert  kirurgi.

Administrerende direktør av Memorial Hospital, orthopedist Francisco da Silva Gomes anslår at av ca 400 pasienter venter på realisering av små og mellomstore operasjoner på alle typer av lemmer.

Prioriteten av tjenesten, er ifølge legen Francisco Garcia, lagt på den eldre generasjon som trenger en operasjon for å fortastt kunne være i stand til å gå.  «Hvem vil bli uten muligheten til å gå?».

Francisco Garcia rapportert at Memorial har i dag 5 senger for Ortopedisk kirurgi, men sykehuset arbeider nå med å utvide antall døgnplasser til ti.

Helsevesenet i Natal  regionen har lenge vært inne i en økende bakevje og alt skyldes i det store og hele en mangel på penger/kapital/investeringer/infrastruktur og dette rammer for det meste de svakeste og mest fattige i samfunnet.

De som har nok penger mellom hendene (øvre middelklasse og oppover) har ingen slike problemer – de bruker de private sykehusene som ofte kan ta alle slags sykdommer/behandling på sparket. Mange av borgerene innen denne kategorien nyter også godt av sykeforsikringer som de har råd til å betale.

Det er pengene som rår – dessverre!