Arkiv

Byråkratiet tar livet av pasientene i Natal.

Byråkrati forhindrer åpning av PSUS

Det har nå gått nesten tre år med venting, men etterslepet av menneskelig sendrektighet er fortsatt et problem for åpningen av et helt klar serviceenheter (PSUS) i Natal og Parnamirim, mens kratt og søppel akkumulere seg utenfor de to bygningene. Anklagen mot den største forsinkelsen er rettet mot UPA, et av byens store håp i vest, der bestillingen av tjenesten i begynnelsen av arbeidene ble undertegnet i August 2010 av daværende borgermester Robert de Souza. Bygningsarbeidere er fortsatt igang med arbeidene i byen vår med håp om et snarlig ferdig UPA, bygget som et vern/garage for ambulansene fra SAMU, som snart vil være klar for denne enheten til å yte sine tjenester for sine pasienter?

Emanuel Amaral, forklarer at i Natal og Parnamirim er serviceenheter fullførte, men ingen dato er satt for innvielsen av tjenesten. Det er en mangel på utstyr, ansettelse av  arbeidskraft og å særlig klare å overvinne buråkratiet som hindrer tjenesten fra å kunne starte opp i Parnamirim og i Natal.

 

Internt sier UPA av byen håper på å snart være klar, men det er mangel av penger til oppkjøpet av møbler og utstyr, selv om sykehuset har allerede lagret noe utstyr for sitt område. Klassifisert som kategori III, vil dette få en kapasitet på mellom 700- og 800 pasienter om dagen.

«Først, er vi er avhengig av å få det formelle med avtaler etc. på plass og det finnes fortsatt ventende spørsmål om måling og betaling av tjenester til byggherren Construction company (HW Engenharia Ltda) lovet av den tidligere ledelsen, som vi vurderer,» sa den kommunale helse sekretær, doctor Cipriano Maia de Vasconcelos.

 

Sekretær Vasconcelos sa at Cipriano nå undersøker utgivelsen av den tredje transjen av føderale ressurser, som tilsvarer 20% av de R $ 2.9 millioner fra den føderale regjeringen ment å øke den totale kostnaden for arbeidet, som var beregnet til R $ 4.1 millioner.

Mac Donald anslår at først innen tre måneder kan man forvente at disse vurdereingene er på plass – byråkratene tygger altså videre på denne smørjen av et prosjekt – imens så dør kanskje pasienten i den stadig lengre køen av håpefulle ventende mennesker?

 

Egentlig så kunne hele dette problemet vært løst for lenge siden, om ikke politikerene absolutt skal ri kjepphestene sine til de stuper pga et særdeles tungrodd (ridd) byråkrati.

Kanskje det er på på tide å få ut albuen i Rådhuset og løfte blikket mot køen av borgere som er syke og prisgitt helsevesenet i RN?

Vi gremmes.