Arkiv

Gjelden for natalensere er nest høyest i NordØst.

Andelen av gjeld hos husholdninger i Natal har sunlet litt mellom 2011 og 2012, men er fortsatt den nest største i NordØst med en frekvens på 73%. Bare Maceió ligger høyere med en frekvensen av gjeld på 77%. Dataene er en del av den tredje utgaven av en gjeld-undersøkelse om brasilianske familier og ble offentliggjort i går av Føderasjonen av Handelen med Varer, tjenester og turisme i São Paulo i Brasil.

Forbrukere bør prøve å reforhandle sin gjeld hos bankene etc. sier økonomi eksperter til media. Dette for å bøte litt på presset fra «Inflasjonen som er høy, spesielt mat inflasjon, noe som reduserer inntekt hos befolkningen. I tillegg har rentene økt, gjør et forsøk på å re- finansiere din gjeld , sier de. Ekspertisen sier at det er enda for tidlig å uttale seg om hvordan frekvensen av gjeld vil oppføre seg i år.

I 2012  falt gjelden i hovedstaden i RN og også i de fleste andre 22 hovedstedene, hovedsakelig skyldes fallet en nedgang i låne- renter og bedre tilgang på kreditt.  Men i Natal klarte man ikke å følge nedgangen ellers i Brasil og endte opp blant de to hovedstedene som falt minst i frekvensen av gjeld. Ifølge teknisk rådgiver, kan flere faktorer forklare ytelsen under bevegelsen man så i  andre hovedsteder, som tempoet i jobbskaping, prisøkning og generelle økonomiske resultater, i hovedstaden i RN.

Dette er ikke første gang at Natal er blant de største når det gjelder rangeringen av gjeld i regionen. Folk i Natal var de mest engasjerte til gjeld ned-betaling kontra inntekt i landet i 2011, ifølge den andre utgaven av husholdningenes gjeld for Brasilianske byer, utgitt i fjor. Hovedstaden i RN  hadde også registrert den høyeste økningen i gjeld rate, målt mot  verdien av gjelden hos familier og i den totale mengden av husholdningenes gjeld. I 2012, registrerte man fallet i alle indikatorer/sektorer. Den totale mengden husholdningenes gjeld falt i Natal, fra R $ 303,9 millioner til R $ 292,6 millioner, mellom 2011 og 2012. Verdien av gjelden hosfamiliene endret seg i perioden, fra R $ 1,759 til R $ 1,736.

Standardfrekvensen var også høy i Rio Grande do Norte. I fjor, steg det nesten fire ganger mer enn ellers i landet. Andelen av befolkningen som gikk inn og kunne ikke komme seg ut av Preparatomtalen, ifølge kremmere kammeret og ble  mer enn doblet i det siste året, ifølge en undersøkelse publisert i begynnelsen av 2013.

Dietze påpeker at gjeld, hvis den forblir ukontrollert, kan bryte ned familiens budsjett og påvirker økonomien som helhet, redusere forbruket og da selvfølgelig produksjonen. «Vi trenger å opprettholde en «sunn»gjeld» for å unngå en standard, som sier at forbrukeren ikke makter å betjene sin gjeld innen tidsfristen, sier han. Marcelo Queiroz, President av Fecomércio RN, påpeker at gjeld, i seg selv, ikke behøver være negativt for økonomien.  «Hva som er skadelig er fden forfalte gjelden. Dette gir dårlig råd for familiene og hinrer dem i å handle. «. Og påpeker videre at selv om prosentandelen av husholdninger med forfalte gjeld er fortsatt høy, er det et jevnt fall i Natal.

Vi her på gjerdet vil for egen del legge til at vi nok tror at mye av gjelden skyldes «tulle-prioritering» og en tro på at mange ting løser seg av seg selv? Bare ett eksempel: Mange har en fin ny bil, men har ingen mulighet/råd til å kjøpe bensin til den (bruke den) – selv om barna må gå sultne til sengs fordi at pappa ikke kan motstå presset fra at naboen har kjøpt seg en ny bil. Status er uhyggelig viktig i Natal og det er for visse personer, totalt umulig å innse at den i det minste ikke er alt – tross alt?

Vi kan ikke annet enn å gremmes her på gjerdet.