Arkiv

Bøndene i NordØst vil ha/få lavere rente.

Bøndene i nordøst vil ha/få lavere renter.

(Apr)-bønder i nordøst og nord for Minas Gerais vil betale mindre i renter til de offisielle kredit-linjene. I et ekstraordinært møte så reduserte det nasjonale monetære Council (CMN) div. priser av landbruket finansiering for de to regionene. Tiltaket vil gagne de produsentene som lever i halvtørre området (RN) og de som dekkes av de sydlige deler. (Sudene). CMN også utvidet betingelsene/mulighetene for gjelds- forhandlingen for produsentene som ikke lenger betaler  finansiering på grunn av tørke i regionen.

Tidligere så har CMN  godkjent at hver eneste produsent pr. idag som var/er betalende skatteyter til staten, kan reforhandle sin skatt i årene 2011, 2012, 2013, 2014. Nå og når operasjonene som var på etterskudd innen utgangen av 2011 kan også være reforhandlingsbare  i opptil ti år, med det første avdraget blir betalt for bare først i i 2016. Fordelen gjelder  imidlertid bare for regionene som var i en nødsituasjon/tørke (flom)  eller i en annen tilstand av offentlige ulykke fra 1 desember 2011 og fremover.

Rentenivåene.

Familie bønder som har fått sine renter øket de siste årene, får nå en gylden mulighet til å refinansiere bakover helt til 2011, samt at de får nye ekstra gunstige muligheter til å skaffe seg nye kreditter med støtte fra staten under finansiering av National Program for å styrke familie jordbruk .

For driften av det nasjonale programmet av støtte til de midterste Rural produsentene (Pronamp), som er rettet mot middels store produsenter, så ble f.eks. rentene redusert fra 4,5% til 4% i året i pågående operasjoner og 3,5% til 2% per år i investerings delen.

Reduksjon av rentene på investeringer og  operasjoner, gjelder bare for prosjekter som stimulerer finansiering for å garantere vann og mat i den halvtørre regionen (RN). Blant prosjektene som kunne finansieres med lavere priser er produksjon av mat/nytelsesmidler og dyrefor, utvinning og styrking av regionale matavlinger for små gårder, irrigasjon (vanning) for landbruket og agribusiness til diversifisering av produksjonen i området. Ifølge departementet for økonomi, så hadde allerede tiltakenen blitt annonsert av President Dilma Rousseff ved lanseringen av avlings Plan for2013/2014, men hadde ennå ikke blitt godkjent av CMN.

Det er fint at bøndene våre i RN nå får en hjelpende hånd, da de har vært igjennom en forferdelig periode av sitt liv som jordbruker og sett, avlinger tørke bort og de flotte kvegflokkene havne på slakte-huset som en haug med skinn og bein, omtrent uten noen markedsverdi.

Vi her på gjerdet applauderer!!!