Arkiv

Tall fra flytrafikken i første halvår av 2013.

FAA utgir tallene for første halvår 2013.

National Civil Aviation Agency (ANAC) registrerte en 2,8% økning i innenlandske passasjer etterspørsel i lufttransport i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Med dette resultatet går etterspørselen etter flytrafikken i de første seks månedene av året for å registrere høyning på 0.09%. Internasjonal transport gikk opp med 2,55% og steg til 4,93% gjennom hele semesteret.

FAA avslørte også at tilbudet av seter på innenlands flyreiser ble registrert som oppadgående, men dette gjelder som kjent ikke Natal.Tallene for juni var lave 2,88% for 2012. Men mens nasjonalt faller tilbud og stopper helt på den internationale siden som ikke vokste.  Men heldigvis med en høyning på 7.19% i juni nådde veksten i de første seks månedene av året likevel 12.98% ,sammenlignet med fjoråret.

 

Hvis tilbudet av seter er fallende, så vil tilbudet av ruter  på det innenlandske rutenettet bli vanskelig å opprettholde som registrert i juni, 14 med en påfølgende måned, med en høyning på 5.85% sammenlignet med juni. I denne seks måneders perioden, var økningen på 4,4% høyere enn i de første seks månedene av 2012. Den internasjonale delen derimot, så på den annen side, 4.33% nedgang i juni.

Markedet for flyreiser i Brasil er nok ganske turbulent for tiden, mye skyldes at den internasjonale dårlig økonomien nå også har begynt å spøke i Brasil og dette igjen gjør seg utslag med en usikkerhet innen flyselskapene i landet, men vi får bare sitte musestille her på gjerdet og innta en attitude som at; Det som skjer – det sker! Ikke mye annet vi kan gjøre med dette?