Arkiv

Regjeringen i RN ser «Striskjorte og havrelefse» i horisonten.

Rosalba håper å oppdage penger til å utbetale lønninger.

 

Regjeringen har startet en søken etter R $ 89 millioner som er nødvendig til å kunne utbetale lønn for juli. I går så kallte guvernør Rosalba Ciarlini (DEM) sammen team av sekretærer som skal gjennomgå alle lønnsutbetalinger og utgifter på lik linje med dette, inkludert de som nå overlever på ganske magre ressurser allerede. Tiltaket er vel ment, men skjuler noe som allerede er ytterst problematisk. Utøvende prosjekter viser allerede et underskudd som krever en betaling av R $ 450 millioner snarest sett utover resten av året 2013 og gjelder altså de resterende månedene av året. Det er også stor frustrasjon pga av at de viktigste kildene til inntekter, som f.eks. statenes deltakelse Fund (PEF) og skatt på sirkulasjon av varer og tjenester (ICMS)-som kan nå kan mangle de R $ 450 millioner. Beregningen kan ikke gjøres mere forsiktig enn dette beløpet. Guvernør Rosalba Ciarlini har sammen med sitt  team av sekretærer, har vært inne på tanken om å annonsere kutt i administrasjonen og oppsigelser, da situasjonen er meget alvorlig.

I gårsdagens møte, som fant sted bak lukkede dører, gjorde Rosalba Ciarlini det klart at forsøk vil bli gjort på å unngå forsinkelser av de personlige lønningene til ansatte og som dreier seg om R 391 millioner reals. Noen sekretærer har hevdet at «kassen er bunnskrapet» , men etter hva de hørte så var det «det er ingen annen måte» å angripe dette problemet på.  Fokuset nå er å lete etter måter å kunne sette på bremsene på unødvendige utgifter.  Rosalba Ciarlini vet likevel at dette ikke blir nok til å dekke dette gapende såret av mangel på penger som staten trenger til å betale sine løpende utgifter dag for dag.

Man leter nå med lys og lykte etter midler som skal dekke utgiftene til instutisjoner som er drevet og betalt av staten.
Unntak må gjøres for å hindre kutt innen utdanning, helse og sikkerhet, dette blir betraktet som livsnødvendig for en esisterende stat og dens iboende vanskeligheter med dem. «Situasjonen er hel-svart og  regjeringen er klar over at man må ta til med de harde hanskene her nå og endre attituden fullstendig til en mye mer kraftig holdning, ellers aner vi  ikke hvor dette vil stoppe, sier en kilde som var til stede på møtet.

Guvernøren sier at man deler  ressurser, utgifter og kutter der det er mulig. Vi vet det er nødvendige utgifter til daglig drift  og er typiskt nå at overflødige tjenester er forbudt. «Situasjonen er kritisk og man må fullføre regjeringens forpliktelser til å  betale de ca R $ 370 millioner av gjeld som lå igjen etter den tidligere politiske ledelsen,»  ble det opplyst fra møtet.

Vi her på gjerdet gremmes noe inderlig – snart VM i fotball i juni 2014 og greier!!!