Arkiv

Staten skal kutte i «super-lønningene» til statsansatte i RN.

Regjeringen begynner denne måneden å kutte i super-lønn til statsansatte.

Staten og regjeringen vil bruke denne måneden til å kutte taket på lønningene til 687 Executive Makt statsansatte som tjener over $ 25.323.- pr. måned som er  grensen tillatt av loven i staten Rio Grande do Norte. Kunngjøringen ble gjort i går i Caicó av guvernøren Rosalba Ciarlini, som en kommentar til tiltakene som er iverksatt for å overholde rettens fastsettelse av lønninger i  «supersalários» klassen. Systemet vil fungere som dette: De som tjener mer enn taket etter loven, vil få overskuddet tilbakeholdt, før den endelige avgjørelsen som blir tatt av Special Committee, som er opprettet for å analysere administrative prosesser. Dersom avgjørelsen er i gunst for den statsansatte, så vil pengene bli returnert, hvis ikke, så må den statsansatte søke om lov til å få beholde pengene.

Rådiver til guvernøren rapporterte i går at 98% av disse statsansatte hadde fått navnene sine publisert i Official Gazette (statens offisielle avis) i forrige uke og blitt rapportert. Mange av dem som tjener mer enn $ 25.3 tusen har nådd denne situasjonen (lønna) gjennom søksmål, som er en vanlig prosedyre i offentlig tjeneste og bruk av smutthull i enkelte deler av det juridiske systemet, system for arbeid i offentlig tjenester som er veldig sjenerøst og lettoppnåelig når dette inngår som f.eks. frynsegoder som er fordelt og distribuert på føderalt nivå, siden 1992.

 

Delstatsregjeringen skal ha et nytt møte for å diskutere deltaljene i kuttingen av lønninger som overgår «taket» etter loven.Forrige uke, så kom statsadvokatene sammen for å diskutere hvordan staten og påtalemyndigheten skal håndtere faget. «Vi vil ta en beslutning av kompromissløs forsvar Revisjonsretten,» sa han. Men slakting-taket vil ta hensyn til brutto godtgjørelser. «Vi er i samsvar med hva som bestemmes av Revisjonsretten,» forklarte han. Av regjeringens-anslagene, ved anvendelse av slakting-taket generere en reduksjon på R $ 3,0 millioner reals i statens lønnsutgifter.

 

Bekjempelse av de såkalte «superlønningene», var et initiativ tatt av kontoret til statsadvokaten sammen  med ECA  i mai i år.  Rådgiver Poti Junior rapporterte saken og beordret staten til å vedta tiltak som hadde som formål med loven i hånd, å kontrollere lønningene til alle statsansatte. Fastsetting gjelder også for Court of Justice, det lovgivende rådet og det offentlige departementet. I begynnelsen var det tvil om størrelsen på selve taket etter loven som setter en øvre grense til å fastsette lønns-tak  i Rio Grande do Norte, da ECA betraktet maksimumsgrensen som et honorar til dommerne, som er knyttet til at av Ministeriet av Høyesterett. Denne loven er nå blitt endret i trå med føderale lover.