Arkiv

Svak utvikling i RN

Økonomien i Rio Grande do Norte viser svake tall for den første halvdelen av året. I de første seks månedene av 2013, falt verdien av eksporten og arbeidsmarkedet falt tilbake. Tørke blir beskyldt  som en av de største skurkene for tilbakegangen for at ikke RN klarer en forventet fremgang. Eksport verdien i RN, vokste mindre enn i alle andre stater i NordØst også denne er påvirket av mangelen på nedbør. Mens staten regjeringen forsøker å finne en løsning på krisen, så forsøker investorer av ulike grener, mange ulike strategier for å opprettholde eksport på høyt nivå og man prøver å unngå nye permitteringer, da dette er et selvforsterkende onde for staten RN.  Staten og regjeringen sier at du trenger å gjøre ‘krisen til en mulighet’, men eksperter har likevel tvil om utviklingen for økonomien i 2013. Ifølge dataene fra departementet for utvikling, industri og utenrikshandel og arbeidsdepartementet for sysselsetting, så registrert RN i den første halvdelen av året et av de verste resultatene  siden 2002.

 

RN går tilbake i sin utenrikshandel.

Rio Grande do Norte var den NordØstlige staten der den eksporterte verdien i den første halvdelen av året 2013, ble dårligere enn det fæle året 2002. Andre stater ble også påvirket av tørke, for eksempel Bahia, men registrert likevel nesten 100 ganger høyere enn veksten av RN, i form av eksport. Dataene er fra departementet for utvikling, industri og utenrikshandel. Signeringene registrert også mistet damp, og lukket den første halvdelen av 2013 med fjerde verste ytelsen siden 2003.

Ricky Dantas i Seca sier at den dårlige eksporten i RN her oppe i NordØst, skyldess vesentlig tørken som blir gjort til den store stygge ulven. Uten regn så er RN meget sårbar, sier han.

 

Den amerikanske multinasjonale Del Monte som har satset friskt med nyplanting av bananer, klarte likevel ikke hindre at eksporten til Europa falt med 28% pga tørken, selv om de hadde et mye større produksjonsareal enn tidligere – grunnen – mangel på vann. Selskapet sier nå i en pressmelding at de må revurdere planlagte ytterligere investeringer i delstaten.

Nøtter

 Manoel Cristiano da Cunha, som er en produsent av cashew nøtter, så sin totale produksjon redusert til omtrent null. Det svir når vi ikke engang klarer å produsere/selge 100 tonn med nøtter, slik som i det dårlige året 2010/2011. Han sier videre at dette vil gå direkte ut over bosetningen i området, da mange småbønder nå har gitt opp dyrkingen av nøtter og mange flytter fra den knusktørre regionen, sier han.

De to produktene-bananer og cashewnøtter, er blant de to mest ansvarlige produktene til å trekke ned verdien på eksporten ut fra RN. Bare av cashewnøtter og andre produkter i samme klassen, så hadde man forventet/håpet å kunne selg/eksportere for R $ 8,3 millioner i de første seks månedene av 2013.

Til tross for nedgangen, så velger investorene å skyte inn ny kapital i RN som nå har har vedtatt helt nye strategier for å kunne overvinne vanskelighetene og opprettholde eksport og sysselsettingen i området, for regionen har stort potensial, bare man kan skaffe nok vann og her er det skjedd mye det siste året. (nye rørledninger, dammer og ny-borede dypvannsbrønner.)

 

Luiz Roberto som er BABUs administrerende direktør, sier de jo er den største eksportøen av frisk frukt i Brasil, og verdens største produsent av meloner og vi klarte å få til en økning på 20% til 40% høyere frukt volum som ble eksportert i første halvdel av året. «Vi eksporterte over 300 conteinners mere  i løpet av denne perioden» blir det rapportert. Den høye dollaren har også hjulpet selskapet, som dyrker mange typer av frukt i områdene sine og er en av de større innenfor deltakelse i utenrikshandel i Brasil. For neste høst er utsiktene større til en utvidelse av ny-planting i området og en  ansettelse av minst 500 nye ansatte i RN og Ceará. Eksperterene, er imidlertid mindre optimistiske enn tidligere om fremtiden.

Rio Grande do Norte vil neppe gjenta resultatene oppnådd i 2012, i henhold til Luis Freire  i sin økonomiske vurdering og som leder brasiliansk Institutt for geografi og statistikk i staten (IBGE/RN) og som sier han har stor tvil om utviklingen til den brasilianske økonomien videre utover i år. «Vi må nok innse at eksporten vil gå noe ned på landsbasis pga den dårlige situasjonen på verdensmarkedet.

Anslagene for sysselsetting i RN er heller  ikke veldig oppløftende lesing.  «Større infrastruktur arbeider skal likevel fullføres, som Stadion Arena das Dunas og flyplassen São Gonçalo do Amarante, som vil ha innvirkning på jobbskaping i staten. Men når disse store prosjektene er fullført, så ser fremtiden heller dyster ut for arbeidsmarkedet i RN – dessverre, sier han.

Vi her på gjerdet har observert denne utviklingen i lengre tid nå, ved å lytte til våre brasse-venner og deres store problemer med å få endene til å møtes. Dette er ikke lett når jobbene dør fortere enn det skapes nye?  Men vi sier likevel tvi-tvi og holder tommelene for dem – alltid!