Arkiv

Den nye broen skaper engstelse pga manglende vedlikehold.

Vedlikehold av bro-strukturen er mislykket

Mangel på vedlikehold i den neddykket strukturen og i nærheten av broen er en bekymring for innbyggerne og kjøpmennene på Redinha-stranden. Luiz Miguel kiosk-eier 47 år, sier at sikkerheten og overvåkingen etter byggingen av megastructuredn, sier at svært lite er endret siden denne betongkonstruksjonen som  har blitt til  en av de høyeste broene i hele Sør-Amerika, ble bygget. «Så langt, er vi nå innen gul sone uttalter han.  Her har ingen investeringer i resten av infrastrukturen eller her nede på stranden blittt gjort, eller for båt trafikken ut og inn fra Atlanterhavet under broen for åtte år siden

Han beklager nedleggelsen av ferge-tjenesten for overføring av personbiler og spasertur på fergen under overfarten. «Det er en attraksjon som er blitt borte, når fergen forsvant sier han tiil media. Selv med så mange nye innskrenkinger kan man derfor ikke kunne nyte broen fra nedside og beundre de voldsomme pillarene sier han.

Forventning om handel i regionen var stor når den nye broen skulle komme, men så har ikke skjedd dessverre.

«Vi fikk ingen goder av den nye broen sier han, bare bakdeler og mistet mye av eksistensgrunnlaget vårt pga at den nye broen gjør oss her nede på Redinha stranden helt isolert fra der tingene foregår. Og når myndighetene også fjernet jobbene med å vedlikeholde broen fra de lokale kreftene, så er det ingenting tilbake lenger».
I tillegg til mangel på fendere og beskyttelse av de  sentrale pilarerene til prosjektet, så  hindrer også bevegelsen av fartøy ut og inn til elven Potengi og vassdraget og kaiene  om natten. «Marinen har bare gitt en begrenset adgang for skip til å passere broen etter at mørket faller på, på grunn av risikoen for ulykker om natten,» forklarer havne presidenten. Etter at man kan få plassert ut fendere og beskyttelse rundt pillarene, så kan man  frigi bevegeligheten av fartøy til å passere når som heslt på døgnet. Skjermene og bro pillar fenderene skulle etter planen vært på plass, senest ett år etter at broen var ferdig.

 

En budrunde i markedet i år, vil forhåpentligvis starte prosjektet for en beskyttelse pilarene på Newton Navarro broen. Som et resultat, vil utvidelsen av beskyttelsen/fenderene som må gjøres snarest, kunne starte i  2014 og være klar i midten av 2015.

 

Den anslåtte verdien av arbeidet/oppdraget er nå også blitt endret og man håper derfor nå at et tyskt selskap vil vise interesse for oppdraget med å påta seg arbeidet, da de er spesialister på slike oppdrag med å beskytte broer. Uansett så kan ikke dette viktige prosjektet skyves ut i tid lenger, for vi kan da ikke gå å vente på en ulykke skal skje før noe blir gjort heller?