Arkiv

Bedriftene sliter i RN

Fabrikker stenges ned over hele RN.

En ny rapport som omhandler økonomien i staten, er lite hyggelig lesing.

Det er nå «hårda bud» over hele linjen for småbedriftene i RN, men den siste stengningen av nøttefabrikken som produserer kjente merker som Incapò, Olam og Iracema, der hele 457 ansatte måtte gå på dagen, er et virkelig alvorlig tegn på at økonomien i RN sliter veldig og nærmer seg kollaps?

Ikke bare gjelder familiene som blir rammet av alle oppsigelsene eller permiteringene, men også staten som mister store skatteinntekter pga dette.

Tilbakeslaget for økonomien, fører istedet til en større import fra Asia/Afrika av nøtter etc. De lokale fabrikkene derimot må stenges ned pga mangel på råstoff, som igjen er direkte forårsaket av den stygge tørken. I media leser vi historier om familier som har mistet deres eneste kilde til inntekt og den påfølgende ustabilitet i handelsnæringen i regionen, vil også bli tatt med i denne rapporten. Både kjøpekraften og kjøpeviljen forsvinner jo, når man ikke har noe å kjøpe for? Dermed så sprer elendigheten seg som onde ringer i vannet.