Arkiv

Inflasjonen i juli nær null %.

De siste dataene til media vedrørende den økonomiske situasjonen i Brasil, sier at inflasjonen i juli-2013 var nær null %. (0,03%). De som lever her i landet stiller seg likevel tvilende til dette tallet, da de stadig må snøre inn livreima for å klare sine daglige utgifter?  «Alt blir bare dyrere og dyrere» er den vanligste kommentar fra mannen i gata.

Amerikanske økonomer og tildels europèiske sådanne, mener at de oppgitte tallene fra myndighetene i lang tid har vært «justert» og at inflasjonen i landet i virkeligheten ligger langt over de offisielle tallene?

Ihvertfall så stemmer konklusjonen til mannen i gata godt mot virkeligheten; Alt har blitt bare dyrere og dyrere i dette store landet.

Vi her på gjerdet er så heldige at vi nyter godt av en vesentlig svekking av den brasiliasnke valutaen (BRL) og merker ikke noe til prisøningene , da alt blir i realiteten bare billigere for oss. Men det hjelper jo ikke alle våre brassevenner så veldig mye og vi gremmes derfor på deres vegne.

Sukk!