Arkiv

Ute av sinnet – ute av minnet.

Nattklubber, barer og andre offentlige steder som etter loven stiller et visst minimumskrav til sikkerheten for personene på stedet, slik som rømningsveier, brannslokningsapparater, plakater med tydelige angitte utganger og opplæring av personalet, er det sørgelig dårlig med i Natal. Selv etter stygge episoder hvor mange mennesker har mistet livet pga neglisering av slike lovpåbud, så har ikke kontrollene vist noen særlig interesse i å øke sin egen sikkerhet dessverre.

Også miljølisenser er det liten rift om, da det her stilles helt spesifikke krav til de forskjellige offentlige stedene, men ikke mange vil koste på seg en slik lisens, som i grunnen er et kvalitets stempel.

Vi her på gjerdet synes nok at det alltid er en lur idè å sette seg inn i hvor utgangene befinner seg, i det minste, så hvis det skulle hende noe, så er man ihvrtfall orientert om hvor disse befinner seg.

Det er; Bedre å være føre var – enn etter snart, som sagt!