Arkiv

Pensjonert PM politimann mistenkes for deltakelse i dødsskvadron.

Mistenkt for engasjement i dødsskvadron utlevert til PF. (Policia Federal)

En militærpoliti soldat, mistenkt for engasjement i dødsskvadronen som blir  etterforsket av operasjon Hecatomb, ble igår 13de levert til det føderale politiet. Pensjonert politiet offiser, som ble ledsaget av advokat Marcus Alânio, nektet blankt for deltakelse i de forbrytelser som blir undersøkt.
Ifølge undersøkelser er dette den siste infor fra COP som ville være involvert i dødsskvadronen og pekes nå ut av vitner som en av lederne i gjengen mistenkt for minst 22 drap og fire forsøk på å drepe.

Soldaten vil bli bli forvart og forhørt i brakker tilhørende special politiets operations bataljonen (Bope), i den nordlige delen av Natal.

Sanksjoner

I henhold til sekretær, Doug da Rocha, må alle politifolk som er mistenkt for engasjement i dødsskvadron, nå måtte svare innfor administrative prosesser, i tillegg til kriminelle og kan bli utvist fra Corporation. De som er i reserve, som er tilfellet med PM som ble overlevert i dag, stå til ansvar til felles rettferdighet og vil også miste fordelene med pensjoner etc.

Vi her på gjerdet følger spent med i denne operasjonen og hvordan den vil utvikle seg?