Arkiv

Tørken ødelegger for keramisk industri.

Keramisk industri får svi pga tørken.

Tørken har redusert produksjon av fliser, takstein og murstein i Rio Grande do Norte og provosert oppsigelsen til minst 100 arbeidere bare i Parelhas konsernet, største produsent av fliser. Problemet, registrert i år, ble forverret av et sterkt fall i antallet ordrer til sektoren.

Magnus Naduvakkat innen keramikk org., sier at RN har nå 186 keramikk selskaper. Antall ansatte har nådd 7.400, men det er lavt og med en stadig fallende produksjon.

En undersøkelse viser at  minst åtte av 40 keramikk bedrifter må lukkes i 2013. Det er en spørreundersøkelse som viser disse negative konsekvensene av tørke gjennom hele staten RN og tapene er ikke begrenset til bare enkelte kommuner. I noen keramikk selskaper var det 40% nedgang i produksjonen.

«Med tørke, er vi er uten og våt leire og våre kunder utenom hovedstaden stopper med å renovere eller ny-konstruere,» sier Francildo Francisco Silva, eieren av keramikk Bela Vista, som klarte å opprettholde del av produksjonen. Manoel Amaro Neto, eieren av keramikk selskapet Heitor Petrolino, så sin produksjon raser nedover 40% mellom juli og August. Tolv av 36 medarbeidere ble oppsagt på mindre enn to måneder. Produksjon, som har allerede nådd nesten 700.000 fliser per måned, oppgår i dag til knapt 400 000.

Rinaldo Tavares, managing partner av keramiske Tavares, så også produksjonen faller. Volumet ble redusert med 20%, og i dag overstiger nå ikke 800 tusen stykker per måned. Rinaldo sier som bare har klart å beholde jobbene fordi industrien hans får vann fra Boqueirão demningen, som ligger i Parelhas.

I dette reservoaret, så faller nivået av reservoaret, som har en kapasitet til å lagre opptil 84.7 millioner kubikkmeter, og leverer også til andre kommuner i regionen, noe som er til stor bekymring i området. Nivået er ifølge en undersøkelse utført av Utenriksdepartementet av vannressursene (Serhid/RN), allerede nede på 24.76%. Boqueirão er det syvende reservoaret på en bekymringsliste med i alt 13 vannkilder i staten, viser en undersøkelsen utført av staten.

 

Francildo Francisco Silva, sier at hans bedrift lider veldig av tørken og får nå levert vann fra elven Rio Cobra i Couplets, men med tørken, så ble han ble tvunget til å leie en tank bil også. Francisco må ha inn 28 biler til å transportere vann for en produksjon av 1 million fliser per måned. Av vann som nå kommer lastebilen, betaler han R 2,240 hver måned.

Denne bekostning, som allerede når R $ 6,720, ble ikke forutsett i budsjettet og tapper finanser til fabrikken. Foreløpig har han sett seg nødt til å si opp 6 personer av de 56 ansatte. For å kunne opprettholde produksjon, må man kutte utgifter for å dekke at en annen ekstra utgift. «.

 

Situasjonen i Carnaúba dos Dantas ikke er mye annerledes, sier Francisco Dantas Baloch, som leder og forretningsmann og President i Association of keramikk carnauba Valley. «Her er det 20 tilknyttede bedrifter innen keramikk. Alle 20 har måttet redusere antall ansatte og redusere produksjonen «.

Baloch er talsmann fpr å bore nye brønner i regionen og kritiserte regjeringens holdning. «Regjeringen bare bryr seg når skaden har skjedd og folk har mistet jobbene sine, sier han. Dessverre er ikke trenden for tiden noe særlig bedre, kurven peker nedover hele tiden for keramikk bransjen.

Vi her på gjerdet kan ikke gjøre annet enn å ta en ekstra runde i regn-dansen og dermed håpe at det kan komme mange millimeter med regn fra ovan. Grunnvannsspeilet har minket faretruende over hele RN.