Arkiv

Utenlandske leger begynner å arbeide i september.

Framidten av September, vil 358 utenlandske leger begynner å jobbe i byene og i utkanten av store byer gjennom det nye programmet for mer leger. I den første utgaven valgte programmet fra 1.618 profesjonelle leger. Dataene for september er av den første fasen av programmet, som blelansert i dag (14) av Helsedepartementet.

I Rio Grande do Norte, så vil 18 helsepersonell arbeide gjennom programmet for flere utenlandske leger. Antallet tilsvarer 41.8% av det totale antallet leger som skal tilføres i de 16 kommunene som deltar i den første fasen.

Når de kommer til Brasil, så vil utenlandske leger vil bli konsentrert i åtte byer: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife og Fortaleza. I disse byene, vil man ha klasser på brasiliansk og portugisisk arrangert av folkehelsen under tre uker, mellom 26 August og September 13. Etter vedtakelsen i dette trinnet, kan du begynne å tjene befolkningen i Brasil i andre halvdel av September.

Fagfolk som vil fungere i urfolks områder har, i tillegg til standard utdannelse, også ekstra utdanning som skal komme urbefolkningen tilgode i de regionene som de er tildelt.

Helseminister Alexandre Padilha, bekreftet regjeringens intensjon om å søke samarbeid med universiteter og institusjoner i andre land for å lette tilpassningen til de kommende utenlandske leger. «Vi har å gjøre med Pan American Health Organization [Paho] og der ligger det muligheter som det er åpent for begge land, frivillige organisasjoner og universiteter og mulighet for direkte samarbeid med andre land. Hvert land har sine egne regler for slikt  samarbeid, sier han.

Padilha sa at fagfolk som vil delta i programmet gjennom dette samarbeidet og modellen, vil bli tildelt i om lag 1,500 utvalgte kommuner  med prioritet pga legemangel.

 

Av totalt de 1,618 leger som er valgt ut, så går flesteparten (53%) til utkantene av hovedsteder og metropolitan regioner og 47% for kommuner med høy sosial sårbarhet. I forhold til profilen til fagfolk som har sin utdannelse i Brasil, så er 58% mannlige og kvinnelige 42%. Blant dem som nå kommer fra utlandet, så er 63% menn og 37% kvinner.

Vi her på gjerdet applauderer de brasilianske myndighetene som nå endelig begynner å forstå de store problemene som vi sliter med innen helsevesenet her i det store landet?