Arkiv

En nesten utrolig kriminalitet i Natal.

På seks måneder: 270 døde tenåringer i Natal.

Triste minner og sørgende klagerop, høres fra de levende familier til de 270 unge som er blitt drept i Natal i de første seks månedene i år. Mellom 2010 og 2013 så vokste forbrytelser mot tenåringer med 300%, ifølge en undersøkelse gjort av rettsvesenet. Prosentandelen av tenåringer som er blitt drept i de første seks månedene av dette året nådde 83.59% av totale registrerte dødsfall i aldersgruppen 14 til 21 år over hele 2012. Parallelt utførte handlinger begått av dem som selv er kommet ut av puberteten, økte betydelig og overgikk  til stadig mer alvorlige og voldelige forbrytelser. Smånaskerier og tyveri av kjeks- pakker, championship fotball magasiner som er begått i siste, har nå gått ned og istedet utviklet seg til væpnet ran, mord, voldtekt og grov kriminalitet i disse dager.

Changiz Alexandre (NAZ) sier at gatens barn og unge er meget sårbare og blir stadig oftere mer involvert med narkotika etc. og ender opp på den triste statistikk over kriminalitet en i Natal.

Gode råd er nå blitt dyrbare i Natal og hovedstadens myndigheter har snart sluppet opp for gode tiltak mot denne trenden og det aller verste er nok at de har sluppet opp for penger?

Anvendelsen av offentlig politikk for sosialhjelp, nedleggelse og avvikling av grunnleggende helse infrastruktur, utdanning og offentlig sikkerhet, genererer en trend som diskrediteres gjennom rettsvesenet som, av mangel på ledige stillinger i pedagogisk enheter, gratis ungoms veiledning etc. «Trenden blir stadig verre. Jeg ser ikke tegn til utsikter til endringer i løpet av de neste seks månedene. Ved utgangen av året kommer vi til den dype enden av bassenget, «sier dommer og innehaver av 1-ungdomsrett for barn og ungdom, José Dantas de Paiva. Den viktigste årsaken til ungdommen engasjement med komplekse infrastrukturell kriminell praksis, er nok den lette tilgangen til billig narkotika i hovedstaden som crack, marihuana og hasj som får de unge fort avhengige av stoffene og skaper derfor et skrikene behov for mere dop – koste hva det koste vil!

I tillegg har kamper mellom gjenger og deres organiserte støttespillere bidratt til økningen av statistikk for dødsfall blant tenåringer og ikke bare blant tenåringer heller. Nylig ble en jente knivstukket en rival, som døde noen dager senere. Alt på grunn av et fotballag. Rettsvesenet har også registrert en økning i tilfeller av vold mot personer i alderen mellom 14 og 21 år, som inkluderer voldtekt og juling, først og fremst. «Vi er inne i en slags borgerkrig,» beklaget dommeren José Dantas de Paiva.  Og det er nettopp derfor de unge, anti-heltene blir til  moderne kriger. Ved hjelp av unnskyldningene fra flertallet i befolkningen; De er jo bare et barn  og dette er forbrytelser som i mange tilfeller er begått av personer over 18 år. Slike  «Tenåringer» blir i dag er ikke blir holdt ansvarlig for den grove kriminaliteten de begår. De vet så alt for godt at med et lite rapp over fingrene og endel formaninger, så er de ute på gaten på nytt og kan fortsette med faenskapet sitt!

Som et resultat, beklager justis-dep. denne følelsen av straffrihet, fordi virkeligheten viser at tilbakefallsstatistikken viser et  i praksis av det ikke går lang tid for de gjentar de samme stygge handlingene, gang på gang. Dette er fordi, det er ingen ledige stillinger i enheter for pedagogisk Senter (CEDUCS) eller integrert servicesentre for unge lovbrytere (CHAD). Og når de er tilgjengelige, så praktiseres ikke måten som er utarbeidet i manualene. «Uten tvil så tvinges dommerne til å nødvendiggjøre  å slippe disse farlige ungdommene fri på nytt,» sa lagmannen. Tilbake til gatene, er de unge på nytt prisgitt «gatas lov»  og den er umenskelig og farlig for demokratiet i Natal.

Dommer José Dantas de Paiva spurte om profilen til mange av de unge som døde og som begår slike grufulle i dagens Natal, er barn av ydmyke foreldre og uten en kriminell bakgrunn og historie? Det rimer dårlig med det faktum at sakene hos retten hoper seg opp for tiden og hele 1.060 prosesser venter nå på ledig tur i retts systemet i hovedstaden. De fleste av disse unge kriminelle gikk ikke på skolen, er ikke registrert med person nummer eller fødselsregistrering og bruker ofte narkotika som rømningsvei ut av all elendigheten

Vi her på gjerdet har lenge sett denne stygge utviklingen eskalere til stadig verre og grovere kriminalitet og når en ting som livet til en annen person – betyr nada og nix lenger – ja da har vi tatt et stygt skritt nærmere et fullt anraki?