Arkiv

Økt sikkerhet på flyplassen Augusto Severo.

MPF ønsker forbedringer i sikkerheten på flyplassen Augusto Severo

Statsadvokat Caroline M for republikken møtte på ettermiddagen fredag (16) uperintendent hos Infraero på RN, Nazeer Paulo Vieira, for å diskutere  strukturelle forbedringer innen sikkerheten og bygnings strukturen for den internasjonale flyplassen Augusto Severo. Ifølge MPF, har de siste månedene, flyplass-brukere møtt problemer med vann som drypper inn og dårlig rutiner når det gjelder broene (fingrene) på flyplasseningre (broene som kobler fly boarding rom).

I et forsøk på å løse problemene, belastes MPF/RN løsninger på Superintendent. «Vi vil løse problemet med takrenner i løpet av 60 dager,» sa Rob Vieira. Allerede i forholdet med fingrene informerte han vil vedta beredskaps handlinger, for eksempel plasseringen av metallkonstruksjoner for å styrke deres interne sikkerhet.

Til tross for tiltak som allerede er vedtatt, sa advokat Caroline M at det vil bestille en kompetanse til å sikre at det er ingen risiko til den fysiske integriteten til alle dem som bruker flyplassen. «Vi har nytte av at dette inngår som en del av forpliktelsen for vedlikeholdet av disse fingrene og deres strukturer, selv om politimesteren har sørget for  palliative tiltak dom er allerede blitt vedtatt, er det viktig å sørge for at sikkerheten til brukeren er mest mulig beskyttet,» sa han.

Vi her på gjerdet ser at oppgraderingen av flyplassen går langsomt fremover og at «den gamle» stadig blir litt mere funksjonabel, selv om antallet passasjerer øker/synker hele tiden.