Arkiv

Summering av mord i RN.

Myndighetene holder for tiden på med å sette tall på den stygge kriminaliteten i RN og dette kan sjokkere noen og enhver.

Antall drap som er begått  i Rio Grande do Norte hittil i 2013 er nå oppe i 76.78% av de totale registrerte tilfeller i fjor 2012.  Dette ifølge data fra den statistiske sektoren av sekretariatet for offentlig sikkerhet og sosiale forsvar (Sesed) var det 933 tilfeller av mord/drap opp til onsdag, 14, mens hele året 2012 det var 1,219. Men i går, var man allerede OVER dette tallet, nemlig  totalt 936 hittil i 2013..

Området/byen Junior Santos Este topper i mai med den mest voldelige måneden, med hele 143 mord begått på en måned.

Coedhuci kritiserer regjeringen passivitet og likegyldighet og spør om alt går an i denne staten?

Disse tallene gjelder forbrytelser mot livet generelt, som involverer mord, drap, personskade etterfulgt av død [Når offeret dør i sykehus] og dødsfall i sammenstøt med politiet. SESED data viser også at i de første syv månedene i år var det vekst i omfanget for disse forbrytelsene i staten. I mai måned var den aller tyngste av forekomstene. I 2012 var 103 og 143 i 2013.

Sekretær ansvarlig for journalføringen for offentlig sikkerhets-mappen, Doug da Rocha,  ønsker at det legges større vekt og offentliggjøring av  rapporten ut til media om disse forbrytelsene, men det skjer i realiteten ikke. I alle fall brakte en artikkel publisert i avisen Tribuna do Norte den 12.mai med seg en stor bestyrtelse blant befolkningen da det ble opplyst at bare ca. 5% av drap og mord ble oppklart av politiet i 2012.

I år, er det enda vanskelig å løse og arrestere gjerningsmannen for denne typen av kriminalitet, hvis trenden fortsetter. Klager på etterforskningen blir bare lagt ned i skuffen, selv om man klager på mangel av struktur for etterforskning og akkumulering av arbeid er stor tilbakevendende problem. Ana Claudia Samavati, president i foreningen av representanter av Civil politiet (Adepol), påpekte at mangel på personale er det største problemet man står overfor. «Etableringen av draps divisjonen er et grunnleggende forsøk på å dempe disse tallene og å få opp effektiviseringen av alle mordene, sier Ana Claudia.

Representanten refererer til prosjektet som er utnevnt som «nummer én prioritet» av Doug da Rocha som er sekretær da han tok over SESED. De siste nyhetene er om fremdriften for dette prosjektet er at staten og regjeringen ville signere en pakt for å kunne gjøre  «Brasil tryggere «, og gjennom den føderale regjeringen å oppnå en bedre implementering. Men dette skjer øyensynlig bare på papiret, mens drepingen bare fortsetter. Flere forsøk fra Doug da Rocha ble iherdig forsøkt startet,  men ble ikke funnet bra nok.

Eskalering av vold i Rio Grande do Norte gjelder ikke bare for gamle folk. Avisen Tribuna do Norte brakte på fredag, 16.august en stygg rapport som viste det høye antallet av dødsfall for tenåringer. I de første seks månedene i år, ble 270 barn og unge myrdet. Mellom 2010 og 2013, har slike forbrytelser mot denne delen av samfunnet, vokst med 300%, ifølge en undersøkelse av rettsvesenet. Prosentandelen av tenåringer drept i de første seks månedene av dette året nådde 83.59% av totale registrerte dødsfall i aldersgruppen 14 til 21 år over 2012. Parallelt, har begåtte handlinger av mord og drap av ungdommer økt betydelig  og man ser en overgang til stadig styggere kriminalitet og stadig mer voldelige forbrytelser.

Vi som sitter her på gjerdet (snart med hjelm og skuddsikker vest) håper snart at regeringen i RN snart tar skjeen i en annen hånd og snart innser at hele staten RN holder på å gå til hundene og da hjelper det ikke å hive mere hundefòr inn på banen – nemlig!