Arkiv

Fremtidsutsiktene for EUR og USD etc.

I fremtiden, vil EURO og YEN måtte dele med oss.

 

Herredømmet til USD på det globale finansielle systemet vil troligvis snart komme til en slutt. I stedet for en økonomi drevet av bare én valuta, bør det heller være et multipolart miljø, drevet av tre valutaer: dollar, euro og yen.  Dette er visjonen fra professor i økonomi og statsvitenskap ved University of California i Berkeley’s Barry Eichengreen.

 

Ifølge ham er dette de eneste valutaene som har likviditet, stabilitet og skala, med de krav som trengs for å bli global. «I dag, er USA, Europa og Kina er de eneste stedene i verden som oppfyller disse kravene» evaluert.

Eichengreen, som forelest ved fakultet for økonomi, administrasjon og regnskap University forrige uke, har vurdert  perioden som dollaren har blitt regnet som en standard i det internasjonale markedet, kort tid etter slutten av andre verdenskrig, da situasjoner både i verden og USA var totalt annerledes enn idag. På den tiden, stod de forente stater for  om lag 50% av det globae BNP. I dag, ligger det et sted rundt 25% «, sammenlignet. Han nevnte likevel at i dag så holder den amerikanske valutaen fortsatt et  bestemt domene, som representerer 85% av verdens valutatransaksjoner og 62% av utenlandsk valuta.

Selv om Europa fortsatt står overfor konsekvensene av den globale økonomiske krisen som har rammet verden i 2008, sier Eichengreen optimistisk om å kunne opprettholde Eurosonen. «Det er dyrere å dekonstruere den euro-sonen som nå er rekonstruert og» evaluert. Ifølge ham, kan ethvert forsøk på en demontering euro-sonen gi opphav til det han kalte «mor til alle finanskriser.» «Det som gjør meg optimistisk er at i de siste 50 årene, når Europa var i en krise, valgte hun  å integrere enda mere i stedet for å prøve å avgrense.»  Ifølge professoren, så er sannsynligheten for et brudd i euro-området over de neste fem årene er bare 15%, og sjansen for at dette tiåret går «tapt» for regionen i form av økonomisk vekst er 70%.

På den annen side, har Kina til tross for reduksjon i frekvensen av sin vekst, sett en stadig mer internasjonalisering av sin valuta. «De gjør fremgang på en internasjonalisering,» sa han. «Jeg liker utfordringen med som, for eksempel Europa, Asia står overfor, men det er mange uventede ting som kan inntreffe – tross alt,» sa han.

Vi her på gjerdet synes utviklingen til de skandinaviske valutaene sett mot reals (BRL) er meget gunstig og utgjør et etterlengtet pusterom for dem som sliter med sine investeringer her nede i de siste 1-12 årene og det er mange!